Google

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

 ข้อมูลทั่วไป
 ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์
 หลักสูตรสถานศึกษา
 ผลงานวิชาการ
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน
 ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
 แผนที่/แผนผังโรงเรียน
 โครงสร้างการบริหาร
 ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ฝ่ายบริหารวิชาการ
 ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 ฝ่ายกิจการนักเรียน

ประวัติ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
  บ่อ  แก้วสุวรรณ...
สามเณรชอบ  แก้วสุวรรณ...
พระชอบ  ฐานสโม...
เที่ยววิเวกกับหลวงปู่เสาร์...
พญานาคเชียงคาน...
เดินทางไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์องค์ท่านหลวงปู่มั่น... 
ข้อมูลวัดท่าแขก

 ภาวนาที่วัดร้างริมฝั่งแม่น้ำโขง
 พญานาคเมืองเชียงคาน
 ประวัติการสร้างวัดท่าแขก
 พระพุทธรูปสามพี่น้อง
 ประวัติความเป็นมาของพระพุทธรูปสามพี่น้อง
 เปรตลักกินของสงฆ์

กลุ่มสารการเรียนรู้
 ภาษาไทย
 ภาษาอังกฤษ
 คณิตศาสตร์
 วิทยาศาสตร์
 สังคมศึกษา
 ศิลปศึกษา
 สุขศึกษา
 การงานอาชีพฯ
ดาวน์โหลดเอกสาร

 เอกสารทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๕
       หนังสือเชิญเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๕
       เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ
       ตารางสรุปรวมการแข่งขัน
       สถานที่แข่งขันแผนผังโรงเรียน

เว็บไซต์การศึกษา
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายอาลัย


**************************************************

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การเเข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่  ๗
ติดประกาศ จันทร์ที่ ๓๐ พฤษาภาคม ๒๕๕๙  luangpoochob
เกณฑ์การแข่งขัน ๘ กลุ่มสาระ 
  • ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
  • ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
  • ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
  • ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
  • ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ประถม 1-6 , มัธยม 1-6 
  • ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    , ปฐมวัย
  • ๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  • ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ฟุตซอล , เปตอง , และเซปักตะกร้อ                                

 

ใบสมัครการแข่งขันทักษะวิชาการครั้งที่  ๗   
ใบสมัครการแข่งขันฟุตซอล  
ตารางการแข่งขันฟุตซอล  
>>รายการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๗
>>ตารางการแข่งขันทักษะวิชาการ
ครั้งที่ ๗ 
>>เกณฑ์การรับสมัคร
>>เ
งินราวัล
การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๗ 

>>แผนผังโรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม

  ภาพกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการครั้งที่ ๗

ตารางสรุปผลการแข่งขันรายการชิงโล่ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ธุรการ

โทรศัพท์ ๐๔๒-๘๒๒๐๒๕ , ๐๔๒-๘๒๑๔๗๑ , ๐๘๗-๔๒๐๒๙๓๒
โทรสาร ๐๔๒-๘๒๑๔๗๐
Email: luangpoochob.mch@gmail.com
facebook.com/luangpoochobschool
 

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


 กำหนดการฌาปนกิจศพคุณยายสวาท สอนสิงห์ 35
 ประกาศรับสมัครนักเรียน - นักศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 143
 การแข่งขันเซปักตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๕๘ 479
 สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๖ เทิดไท้มหาราชินี 621
 ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ 739
 การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๔ 1607
 ประกาศผลการประกวดวงโปงลางโปงลางชิงแชมป์ภาคอีสาน 1531
 ประกาศผลการประกวดดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ระดับมัธยมศึกษา ชิงแชมป์ภาคอีสาน ครั้งที่ ๖ 1123
 กำหนดการงานวันบูรพาจารย์สืบสานวัฒนธรรม 925
 ระเบียบการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ ๒ 921


แข่งขันวิชาการ
   สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๖ เทิดไท้มหาราชินี   โดย.luangpoochob (อ่าน 621 ครั้ง)
   ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  โดย.luangpoochob (อ่าน 739 ครั้ง)
   ประกาศผลการประกวดดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ระดับมัธยมศึกษา ชิงแชมป์ภาคอีสาน ครั้งที่ ๖   โดย.luangpoochob (อ่าน 1123 ครั้ง)
   การประกวดดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ระดับมัธยมศึกษา ชิงแชมป์ภาคอีสาน ครั้งที่ ๖  โดย.luangpoochob (อ่าน 787 ครั้ง)
   กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดย.luangpoochob (อ่าน 682 ครั้ง)
   ระเบียบการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ ๒  โดย.luangpoochob (อ่าน 921 ครั้ง)
   การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๔  โดย.luangpoochob (อ่าน 1607 ครั้ง)
   กำหนดการแข่งขั้นทักษะวิชาการครั้งที่ ๔  โดย.luangpoochob (อ่าน 631 ครั้ง)
   รับสมัครงาน  โดย.luangpoochob (อ่าน 555 ครั้ง)
   รับสมัครนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป  โดย.luangpoochob (อ่าน 496 ครั้ง)
ประมวลภาพกิจกรรม
   ภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๖  โดย.luangpoochob (อ่าน 748 ครั้ง)
   ภาพกิจกรรมมูลมังมินิมาราธอน ครั้งที่ ๑  โดย.luangpoochob (อ่าน 720 ครั้ง)
   ภาพกิจกรรมการแข่งขันเซปักตะกร้อ ชิงถ้วยพระราชทาน  โดย.luangpoochob (อ่าน 601 ครั้ง)
   กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ๒๕๕๔  โดย.luangpoochob (อ่าน 612 ครั้ง)

กระดานสนทนา

กระทู้ใหม่  ตอบ   โดย   เข้าชม   ล่าสุด 
 Km sagen Brief so 0 umifum 3 umifum เมื่อวันที่ 25/10/2016 เวลา 21:25 น.
 Przyuważymy na przyszłoś&#263 0 uvazoruda 9 uvazoruda เมื่อวันที่ 25/10/2016 เวลา 06:16 น.
 Człowiek wprowadzać kostka trzy 0 evuvoxur 11 evuvoxur เมื่อวันที่ 24/10/2016 เวลา 02:46 น.
 Południe śniadanie kamień zbyt 0 yremoxis 18 yremoxis เมื่อวันที่ 22/10/2016 เวลา 22:57 น.
 Dotyczyć charakter grzech znów 0 ylarimy 29 ylarimy เมื่อวันที่ 21/10/2016 เวลา 16:08 น.
 ile kosztuje napisanie pracy licencjackiej 0 isefitu 37 isefitu เมื่อวันที่ 21/10/2016 เวลา 15:10 น.
 rozstrzygnięcie o remoncie jak remonty mieszka& 0 Angelikak14 39 Angelikak14 เมื่อวันที่ 19/10/2016 เวลา 01:48 น.
 Delikatny oprogramowanie akumulatory forse Szczecin 0 ufycug 32 ufycug เมื่อวันที่ 18/10/2016 เวลา 01:02 น.
 Well-liked Try imvu credits 0 ignw3lbi 45 ignw3lbi เมื่อวันที่ 13/10/2016 เวลา 21:52 น.
 Good games 0 marek_kurak98 61 marek_kurak98 เมื่อวันที่ 07/10/2016 เวลา 15:57 น.
กระทู้ 1169 | กระทู้และตอบ 1172 | เข้าชม 218915 | ตอบ 3 | สมาชิก  203970
[ กระดานข่าว ]   [ ค้นหา ]   [ ข้อมูลส่วนตัว ]   [ เข้า/ออกจากระบบ ]


ผู้บริหารโรงเรียน


พระอธิการประสงค์ จนฺทวํโส
ผู้รับใบอนุญาต


นายมนัสชัย ห้อทา
ผู้อำนวยการ

เข้าระบบ
54.204.214.12

สมัครสมาชิกที่นี่
ลืมรหัสผ่าน
English Thai

 
ปฏิทินกิจกรรม

ตุลาคม 2016
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
กิจกรรมกีฬา
กิจกรรมดนตรี
กิจกรรมนักเรียน
กิจกรรมศิลปะ
อื่น ๆ
ประชาคมอาเชียน

แบบสำรวจ
แบบสำรวจความพึงพอใจการบริการของเรา ?

ดีที่สุด
ดีมาก
ดีอยู่แล้ว-ไม่มีความคิดเห็น
ควรปรับปรุง
ควรปรับปรุงอย่างยิ่งผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 32
คำแนะนำ: 1
รวมเว็บครู

โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม
509 หมู่ 2 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110
หมายเลขโทรศัพท์ 042821471, 042821670, 042822025 อีเมล์ luangpoochob.mch@gmail.com
Design for Display setting:Screen resolution 1024 by 768 pixels
เชื่อมโยงบริการข่าวสารด้วย RSS / XML ได้โดยใช้ไฟล์ backend.php
การสร้างหน้าเอกสาร: 2.94 วินาที