Google

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

 ข้อมูลทั่วไป
 ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์
 หลักสูตรสถานศึกษา
 ผลงานวิชาการ
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน
 ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
 แผนที่/แผนผังโรงเรียน
 โครงสร้างการบริหาร
 ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ฝ่ายบริหารวิชาการ
 ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 ฝ่ายกิจการนักเรียน

ประวัติ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
  บ่อ  แก้วสุวรรณ...
สามเณรชอบ  แก้วสุวรรณ...
พระชอบ  ฐานสโม...
เที่ยววิเวกกับหลวงปู่เสาร์...
พญานาคเชียงคาน...
เดินทางไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์องค์ท่านหลวงปู่มั่น... 
ข้อมูลวัดท่าแขก

 ภาวนาที่วัดร้างริมฝั่งแม่น้ำโขง
 พญานาคเมืองเชียงคาน
 ประวัติการสร้างวัดท่าแขก
 พระพุทธรูปสามพี่น้อง
 ประวัติความเป็นมาของพระพุทธรูปสามพี่น้อง
 เปรตลักกินของสงฆ์

กลุ่มสารการเรียนรู้
 ภาษาไทย
 ภาษาอังกฤษ
 คณิตศาสตร์
 วิทยาศาสตร์
 สังคมศึกษา
 ศิลปศึกษา
 สุขศึกษา
 การงานอาชีพฯ
ดาวน์โหลดเอกสาร

 เอกสารทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๕
       หนังสือเชิญเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๕
       เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ
       ตารางสรุปรวมการแข่งขัน
       สถานที่แข่งขันแผนผังโรงเรียน

เว็บไซต์การศึกษา
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 8


รายการแข่งขัน

เกณฑ์การแข่งขัน

     คอมพิวเตอร์
     คณิตศาสตร์

     ภาษาไทย

     ภาษาอังกฤษ

     วิทยาศาสตร์  ระดับประถม   ระดับมัธยม

     สังคมศึกษา

     ศิลปะ

     นาฏศิลป์ไทย

     มารยาทไทย

    เครื่องดนตรีพื้นบ้าน

     ฟุตซอล

       เกณฑ์การแข่งขันระดับปฐมวัย

       เงินรางวัล

***ตารางแข่งขันทักษะวิชาการครั้งที่แปด

**ใบสมัครครับ

 

 


 

 

ประกาศ

          โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม ประกาศรายชื่อวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ชิงแชมป์ภาคอิสาน ครั้งที่ ๙ ปี ๒๕๖๐ ดังนี้

 วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

          ๑.    โรงเรียนหนองเรือวิทยา วงโปงลางแสนเมือง

          ๒.    โรงเรียนวรราชวิทยา วงโปงลางวรราชวิทยา

          ๓.     โรงเรียนสว่างแดนดิน วงสว่างแดนดินศิลป์อีสาน

          ๔.     โรงเรียนศรีสงครามวิทยา วงโปงลางศรีสงครามวิทยา

  วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

          ๑.    โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วงมูลมังฝั่งน้ำโขง

          ๒.    โรงเรียนฟังโคนวิทยาคม วงโปงลางประดับเกียรติ

          ๓.     โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วงโปรลางเมืองรุ้งแดง

          ๔.     โรงเรียนหนองหานวิทยา วงคูเมืองดิน ตำนานพิณไม้ไผ่

          ๕.     โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร


**************************************************


ประกาศเลื่อนการจัดงานประกวดโปงลางชิงแชมป์ภาคอีสาน ครั้งที่ ๙

ชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

งานวันบูรพาจารย์ สืบสานวัฒนธรรม

        เนื่องด้วยอยู่ในระหว่างไว้ทุกข์ ๑๐๐ วัน แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทางคณะกรรมการจัดงาน ฯ จึงมีมติให้เลื่อนการประกวดจากวันที่ ๕ - ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปเป็น วันที่ ๘ - ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

                                                        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                              นายมนัสชัย  ห้อทา

                                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม

                                                                ประธานจัดงาน ฯ

****************************************************************


กติกาการประกวดดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ครั้งที่ ๙

ใบสมัครประกวดดนตรีโปงลาง รร.มูลมังล่าสุด ครั้งที่ ๙ ปี

ใบสมัครประกวดดนตรีโปงลางเดี่ยวเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน ครั้งที่ ๙

****************************************************************


เชิญร่วมงานหล่อเททองรูปเหมือนบูรพาจารย์


กำหนดการ

***************************************************************

ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายอาลัย


************************************************** กำหนดการฌาปนกิจศพคุณยายสวาท สอนสิงห์ 289
 ประกาศรับสมัครนักเรียน - นักศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 378
 การแข่งขันเซปักตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๕๘ 604
 สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๖ เทิดไท้มหาราชินี 767
 ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ 896
 ประกาศผลการประกวดวงโปงลางโปงลางชิงแชมป์ภาคอีสาน 1841
 การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๔ 1781
 ประกาศผลการประกวดดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ระดับมัธยมศึกษา ชิงแชมป์ภาคอีสาน ครั้งที่ ๖ 1456
 ระเบียบการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ ๒ 1169
 กำหนดการงานวันบูรพาจารย์สืบสานวัฒนธรรม 1109


แข่งขันวิชาการ
   สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๖ เทิดไท้มหาราชินี   โดย.luangpoochob (อ่าน 767 ครั้ง)
   ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  โดย.luangpoochob (อ่าน 896 ครั้ง)
   ประกาศผลการประกวดดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ระดับมัธยมศึกษา ชิงแชมป์ภาคอีสาน ครั้งที่ ๖   โดย.luangpoochob (อ่าน 1456 ครั้ง)
   การประกวดดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ระดับมัธยมศึกษา ชิงแชมป์ภาคอีสาน ครั้งที่ ๖  โดย.luangpoochob (อ่าน 949 ครั้ง)
   กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดย.luangpoochob (อ่าน 817 ครั้ง)
   ระเบียบการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ ๒  โดย.luangpoochob (อ่าน 1169 ครั้ง)
   การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๔  โดย.luangpoochob (อ่าน 1781 ครั้ง)
   กำหนดการแข่งขั้นทักษะวิชาการครั้งที่ ๔  โดย.luangpoochob (อ่าน 762 ครั้ง)
   รับสมัครงาน  โดย.luangpoochob (อ่าน 704 ครั้ง)
   รับสมัครนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป  โดย.luangpoochob (อ่าน 638 ครั้ง)
ประมวลภาพกิจกรรม
   ภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๖  โดย.luangpoochob (อ่าน 875 ครั้ง)
   ภาพกิจกรรมมูลมังมินิมาราธอน ครั้งที่ ๑  โดย.luangpoochob (อ่าน 873 ครั้ง)
   ภาพกิจกรรมการแข่งขันเซปักตะกร้อ ชิงถ้วยพระราชทาน  โดย.luangpoochob (อ่าน 801 ครั้ง)
   กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ๒๕๕๔  โดย.luangpoochob (อ่าน 723 ครั้ง)

กระดานสนทนา

กระทู้ใหม่  ตอบ   โดย   เข้าชม   ล่าสุด 
 №110|112|13|14|15|16|17|18|19|20} 0 jumbleddye31 258 jumbleddye31 เมื่อวันที่ 02/04/2017 เวลา 20:41 น.
 6 10|112|13|14|15|16|17|18|19|20} 0 ipare 285 ipare เมื่อวันที่ 31/03/2017 เวลา 09:22 น.
 Загол& 0 pukoce 319 pukoce เมื่อวันที่ 25/03/2017 เวลา 13:01 น.
 Загол& 0 urevovyd 323 urevovyd เมื่อวันที่ 22/03/2017 เวลา 23:11 น.
 Загол& 0 lyribufy 351 lyribufy เมื่อวันที่ 19/03/2017 เวลา 12:24 น.
 Uczenie się języka angielskiego w Gdyni z 0 efymenik 377 efymenik เมื่อวันที่ 15/03/2017 เวลา 22:58 น.
 kwintesencje uważania biznesów u bookmaker 0 ubabope 350 ubabope เมื่อวันที่ 14/03/2017 เวลา 06:55 น.
 Uczenie się języków z lektorami. 0 ujote 358 ujote เมื่อวันที่ 11/03/2017 เวลา 20:38 น.
 Jakie przyjmować - biotyna na włosy 0 anezagu 459 anezagu เมื่อวันที่ 26/02/2017 เวลา 04:27 น.
 What They Told You About Coloring Books Is Dead Wrong...And 0 ojotivyje 388 ojotivyje เมื่อวันที่ 25/02/2017 เวลา 00:57 น.
กระทู้ 1207 | กระทู้และตอบ 1210 | เข้าชม 443365 | ตอบ 3 | สมาชิก  317311
[ กระดานข่าว ]   [ ค้นหา ]   [ ข้อมูลส่วนตัว ]   [ เข้า/ออกจากระบบ ]


ผู้บริหารโรงเรียน


พระอธิการประสงค์ จนฺทวํโส
ผู้รับใบอนุญาต


นายมนัสชัย ห้อทา
ผู้อำนวยการ

เข้าระบบ
54.196.17.157

สมัครสมาชิกที่นี่
ลืมรหัสผ่าน
English Thai

 
ปฏิทินกิจกรรม

มิถุนายน 2017
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
กิจกรรมกีฬา
กิจกรรมดนตรี
กิจกรรมนักเรียน
กิจกรรมศิลปะ
อื่น ๆ
ประชาคมอาเชียน

แบบสำรวจ
แบบสำรวจความพึงพอใจการบริการของเรา ?

ดีที่สุด
ดีมาก
ดีอยู่แล้ว-ไม่มีความคิดเห็น
ควรปรับปรุง
ควรปรับปรุงอย่างยิ่งผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 32
คำแนะนำ: 1
รวมเว็บครู

โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม
509 หมู่ 2 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110
หมายเลขโทรศัพท์ 042821471, 042821670, 042822025 อีเมล์ luangpoochob.mch@gmail.com
Design for Display setting:Screen resolution 1024 by 768 pixels
เชื่อมโยงบริการข่าวสารด้วย RSS / XML ได้โดยใช้ไฟล์ backend.php
การสร้างหน้าเอกสาร: 7.41 วินาที