Google

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

 ข้อมูลทั่วไป
 ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์
 หลักสูตรสถานศึกษา
 ผลงานวิชาการ
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน
 ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
 แผนที่/แผนผังโรงเรียน
 โครงสร้างการบริหาร
 ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ฝ่ายบริหารวิชาการ
 ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 ฝ่ายกิจการนักเรียน

ประวัติ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
  บ่อ  แก้วสุวรรณ...
สามเณรชอบ  แก้วสุวรรณ...
พระชอบ  ฐานสโม...
เที่ยววิเวกกับหลวงปู่เสาร์...
พญานาคเชียงคาน...
เดินทางไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์องค์ท่านหลวงปู่มั่น... 
ข้อมูลวัดท่าแขก

 ภาวนาที่วัดร้างริมฝั่งแม่น้ำโขง
 พญานาคเมืองเชียงคาน
 ประวัติการสร้างวัดท่าแขก
 พระพุทธรูปสามพี่น้อง
 ประวัติความเป็นมาของพระพุทธรูปสามพี่น้อง
 เปรตลักกินของสงฆ์

กลุ่มสารการเรียนรู้
 ภาษาไทย
 ภาษาอังกฤษ
 คณิตศาสตร์
 วิทยาศาสตร์
 สังคมศึกษา
 ศิลปศึกษา
 สุขศึกษา
 การงานอาชีพฯ
ดาวน์โหลดเอกสาร

 เอกสารทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๕
       หนังสือเชิญเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๕
       เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ
       ตารางสรุปรวมการแข่งขัน
       สถานที่แข่งขันแผนผังโรงเรียน

เว็บไซต์การศึกษา
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

บุญจากการทอดกฐินถือเป็นสุดยอด อภิมหาบิ๊กบุญที่มีอานิสงสมากแบบสุด ๆ เพราะเป็นบุญที่ทำได้ยาก
วัดท่าแขก อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธา ทุกท่าน ร่วมทำบุญทอดกฐิน

ประจำปี 2560 ครั้งนี้ร่วมกัน ค่ะ


****************************************************

การแข่งขันเซปักตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ครั้งที่ ๖


  *  เรียนเชิญส่งทีมเข้าร่วม
  *  ระเบียบการแข่งขันเซปักตะกร้อ
  *  แบบฟอร์มใบสมัคร
  *  กำหนดการแข่งขันเซปักตะกร้อ

************************


ผู้สนับสนุนหลัก

  

*************************************************

รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 8

     **ผลการแข่งขันทักษะวิชาการแต่ละรายการ

           **ผลการแข่งขันรายการชิงโล่-พลเอกเปรม-ติณสูลานนท์

รายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 8

      >>รายชื่อผู้เข้าร่วมกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
      >>รายชื่อผู้เข้าร่วมกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
      >>รายชื่อผู้เข้าร่วมคัดลายมือภาษาไทย
      >>รายชื่อผู้เข้าร่วมคิดเลขเร็ว-GSP
      >>รายชื่อผู้เข้าร่วมฉีก-ตัด-ปะ-และปั้นดินน้ำมัน
      >>รายชื่อผู้เข้าร่วมมารยาทไทย
      >>รายชื่อผู้เข้าร่วมศิลปะ-นาฏศิลป์
      >>รายชื่อผู้เข้าร่วมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
      >>รายชื่อผู้เข้าร่วมอัจฉริยภาพภาษาไทย
      >>รายชื่อผู้เข้าร่วมอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์

เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 8

      >>เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
      >>เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
      >>เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมคัดลายมือภาษาไทย
      >>เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมคิดเลขเร็ว-GSP
      >>เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมฉีก-ตัด-ปะ-และปั้นดินน้ำมัน
      >>เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมมารยาทไทย
      >>เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมศิลปะ-นาฏศิลป์
      >>เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
      >>เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมอัจฉริยภาพภาษาไทย
      >>เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์

*****************************************************************

การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 8


รายการแข่งขัน

เกณฑ์การแข่งขัน

     คอมพิวเตอร์
     คณิตศาสตร์

     ภาษาไทย

     ภาษาอังกฤษ

     วิทยาศาสตร์  ระดับประถม   ระดับมัธยม

     สังคมศึกษา

     ศิลปะ

     นาฏศิลป์ไทย

     มารยาทไทย

    เครื่องดนตรีพื้นบ้าน

     ฟุตซอล

                 **จับฉลากแบ่งสาย

                 **ตารางการแข่งขันฟุตซอล

เกณฑ์การแข่งขันระดับปฐมวัย

       เงินรางวัล

***ตารางแข่งขันทักษะวิชาการครั้งที่แปด

**ใบสมัครครับ

 


****************************************************************

ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายอาลัย


**************************************************


 กำหนดการฌาปนกิจศพคุณยายสวาท สอนสิงห์ 331
 ประกาศรับสมัครนักเรียน - นักศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 432
 การแข่งขันเซปักตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๕๘ 649
 สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๖ เทิดไท้มหาราชินี 849
 ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ 938
 ประกาศผลการประกวดวงโปงลางโปงลางชิงแชมป์ภาคอีสาน 1905
 การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๔ 1828
 ประกาศผลการประกวดดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ระดับมัธยมศึกษา ชิงแชมป์ภาคอีสาน ครั้งที่ ๖ 1504
 ระเบียบการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ ๒ 1221
 กำหนดการงานวันบูรพาจารย์สืบสานวัฒนธรรม 1152


แข่งขันวิชาการ
   สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๖ เทิดไท้มหาราชินี   โดย.luangpoochob (อ่าน 849 ครั้ง)
   ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  โดย.luangpoochob (อ่าน 938 ครั้ง)
   ประกาศผลการประกวดดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ระดับมัธยมศึกษา ชิงแชมป์ภาคอีสาน ครั้งที่ ๖   โดย.luangpoochob (อ่าน 1504 ครั้ง)
   การประกวดดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ระดับมัธยมศึกษา ชิงแชมป์ภาคอีสาน ครั้งที่ ๖  โดย.luangpoochob (อ่าน 987 ครั้ง)
   กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดย.luangpoochob (อ่าน 855 ครั้ง)
   ระเบียบการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ ๒  โดย.luangpoochob (อ่าน 1221 ครั้ง)
   การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๔  โดย.luangpoochob (อ่าน 1828 ครั้ง)
   กำหนดการแข่งขั้นทักษะวิชาการครั้งที่ ๔  โดย.luangpoochob (อ่าน 806 ครั้ง)
   รับสมัครงาน  โดย.luangpoochob (อ่าน 748 ครั้ง)
   รับสมัครนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป  โดย.luangpoochob (อ่าน 670 ครั้ง)
ประมวลภาพกิจกรรม
   ภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๖  โดย.luangpoochob (อ่าน 907 ครั้ง)
   ภาพกิจกรรมมูลมังมินิมาราธอน ครั้งที่ ๑  โดย.luangpoochob (อ่าน 904 ครั้ง)
   ภาพกิจกรรมการแข่งขันเซปักตะกร้อ ชิงถ้วยพระราชทาน  โดย.luangpoochob (อ่าน 856 ครั้ง)
   กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ๒๕๕๔  โดย.luangpoochob (อ่าน 754 ครั้ง)

กระดานสนทนา

กระทู้ใหม่  ตอบ   โดย   เข้าชม   ล่าสุด 
 Fala dyrektyw erotycznych, materiałów o za 0 iganoxu 91 iganoxu เมื่อวันที่ 17/07/2017 เวลา 15:42 น.
 znakomitej element świata modnego tedy 0 ohafeho 162 ohafeho เมื่อวันที่ 03/07/2017 เวลา 11:45 น.
 №110|112|13|14|15|16|17|18|19|20} 0 jumbleddye31 443 jumbleddye31 เมื่อวันที่ 02/04/2017 เวลา 20:41 น.
 6 10|112|13|14|15|16|17|18|19|20} 0 ipare 478 ipare เมื่อวันที่ 31/03/2017 เวลา 09:22 น.
 Загол& 0 pukoce 510 pukoce เมื่อวันที่ 25/03/2017 เวลา 13:01 น.
 Загол& 0 urevovyd 518 urevovyd เมื่อวันที่ 22/03/2017 เวลา 23:11 น.
 Загол& 0 lyribufy 524 lyribufy เมื่อวันที่ 19/03/2017 เวลา 12:24 น.
 Uczenie się języka angielskiego w Gdyni z 0 efymenik 581 efymenik เมื่อวันที่ 15/03/2017 เวลา 22:58 น.
 kwintesencje uważania biznesów u bookmaker 0 ubabope 526 ubabope เมื่อวันที่ 14/03/2017 เวลา 06:55 น.
 Uczenie się języków z lektorami. 0 ujote 558 ujote เมื่อวันที่ 11/03/2017 เวลา 20:38 น.
กระทู้ 1209 | กระทู้และตอบ 1212 | เข้าชม 525206 | ตอบ 3 | สมาชิก  337305
[ กระดานข่าว ]   [ ค้นหา ]   [ ข้อมูลส่วนตัว ]   [ เข้า/ออกจากระบบ ]


ผู้บริหารโรงเรียน


พระอธิการประสงค์ จนฺทวํโส
ผู้รับใบอนุญาต


นายมนัสชัย ห้อทา
ผู้อำนวยการ

เข้าระบบ
54.80.70.8

สมัครสมาชิกที่นี่
ลืมรหัสผ่าน
English Thai

 
ปฏิทินกิจกรรม

สิงหาคม 2017
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
กิจกรรมกีฬา
กิจกรรมดนตรี
กิจกรรมนักเรียน
กิจกรรมศิลปะ
อื่น ๆ
ประชาคมอาเชียน

แบบสำรวจ
แบบสำรวจความพึงพอใจการบริการของเรา ?

ดีที่สุด
ดีมาก
ดีอยู่แล้ว-ไม่มีความคิดเห็น
ควรปรับปรุง
ควรปรับปรุงอย่างยิ่งผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 32
คำแนะนำ: 1
รวมเว็บครู

โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม
509 หมู่ 2 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110
หมายเลขโทรศัพท์ 042821471, 042821670, 042822025 อีเมล์ luangpoochob.mch@gmail.com
Design for Display setting:Screen resolution 1024 by 768 pixels
เชื่อมโยงบริการข่าวสารด้วย RSS / XML ได้โดยใช้ไฟล์ backend.php
การสร้างหน้าเอกสาร: 7.33 วินาที