Google

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

 ข้อมูลทั่วไป
 ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์
 หลักสูตรสถานศึกษา
 ผลงานวิชาการ
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน
 ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
 แผนที่/แผนผังโรงเรียน
 โครงสร้างการบริหาร
 ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ฝ่ายบริหารวิชาการ
 ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 ฝ่ายกิจการนักเรียน

ประวัติ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
  บ่อ  แก้วสุวรรณ...
สามเณรชอบ  แก้วสุวรรณ...
พระชอบ  ฐานสโม...
เที่ยววิเวกกับหลวงปู่เสาร์...
พญานาคเชียงคาน...
เดินทางไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์องค์ท่านหลวงปู่มั่น... 
ข้อมูลวัดท่าแขก

 ภาวนาที่วัดร้างริมฝั่งแม่น้ำโขง
 พญานาคเมืองเชียงคาน
 ประวัติการสร้างวัดท่าแขก
 พระพุทธรูปสามพี่น้อง
 ประวัติความเป็นมาของพระพุทธรูปสามพี่น้อง
 เปรตลักกินของสงฆ์

กลุ่มสารการเรียนรู้
 ภาษาไทย
 ภาษาอังกฤษ
 คณิตศาสตร์
 วิทยาศาสตร์
 สังคมศึกษา
 ศิลปศึกษา
 สุขศึกษา
 การงานอาชีพฯ
ดาวน์โหลดเอกสาร

 เอกสารทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๕
       หนังสือเชิญเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๕
       เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ
       ตารางสรุปรวมการแข่งขัน
       สถานที่แข่งขันแผนผังโรงเรียน

เว็บไซต์การศึกษา
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

          โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม ประกาศรายชื่อวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ชิงแชมป์ภาคอิสาน ครั้งที่ ๙ ปี ๒๕๖๐ ดังนี้

 วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

          ๑.    โรงเรียนหนองเรือวิทยา วงโปงลางแสนเมือง

          ๒.    โรงเรียนวรราชวิทยา วงโปงลางวรราชวิทยา

          ๓.     โรงเรียนสว่างแดนดิน วงสว่างแดนดินศิลป์อีสาน

          ๔.     โรงเรียนศรีสงครามวิทยา วงโปงลางศรีสงครามวิทยา

  วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

          ๑.    โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วงมูลมังฝั่งน้ำโขง

          ๒.    โรงเรียนฟังโคนวิทยาคม วงโปงลางประดับเกียรติ

          ๓.     โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วงโปรลางเมืองรุ้งแดง

          ๔.     โรงเรียนหนองหานวิทยา วงคูเมืองดิน ตำนานพิณไม้ไผ่

          ๕.     โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร


**************************************************


ประกาศเลื่อนการจัดงานประกวดโปงลางชิงแชมป์ภาคอีสาน ครั้งที่ ๙

ชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

งานวันบูรพาจารย์ สืบสานวัฒนธรรม

        เนื่องด้วยอยู่ในระหว่างไว้ทุกข์ ๑๐๐ วัน แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทางคณะกรรมการจัดงาน ฯ จึงมีมติให้เลื่อนการประกวดจากวันที่ ๕ - ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปเป็น วันที่ ๘ - ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

                                                        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                              นายมนัสชัย  ห้อทา

                                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม

                                                                ประธานจัดงาน ฯ

****************************************************************


กติกาการประกวดดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ครั้งที่ ๙

ใบสมัครประกวดดนตรีโปงลาง รร.มูลมังล่าสุด ครั้งที่ ๙ ปี

ใบสมัครประกวดดนตรีโปงลางเดี่ยวเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน ครั้งที่ ๙

****************************************************************


เชิญร่วมงานหล่อเททองรูปเหมือนบูรพาจารย์


กำหนดการ

***************************************************************

ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายอาลัย


**************************************************

    กำหนดการฌาปนกิจศพคุณยายสวาท สอนสิงห์ 181
 ประกาศรับสมัครนักเรียน - นักศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 234
 การแข่งขันเซปักตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๕๘ 536
 สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๖ เทิดไท้มหาราชินี 694
 ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ 822
 ประกาศผลการประกวดวงโปงลางโปงลางชิงแชมป์ภาคอีสาน 1735
 การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๔ 1681
 ประกาศผลการประกวดดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ระดับมัธยมศึกษา ชิงแชมป์ภาคอีสาน ครั้งที่ ๖ 1357
 ระเบียบการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ ๒ 1070
 กำหนดการงานวันบูรพาจารย์สืบสานวัฒนธรรม 1026


แข่งขันวิชาการ
   สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๖ เทิดไท้มหาราชินี   โดย.luangpoochob (อ่าน 694 ครั้ง)
   ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  โดย.luangpoochob (อ่าน 822 ครั้ง)
   ประกาศผลการประกวดดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ระดับมัธยมศึกษา ชิงแชมป์ภาคอีสาน ครั้งที่ ๖   โดย.luangpoochob (อ่าน 1357 ครั้ง)
   การประกวดดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ระดับมัธยมศึกษา ชิงแชมป์ภาคอีสาน ครั้งที่ ๖  โดย.luangpoochob (อ่าน 872 ครั้ง)
   กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดย.luangpoochob (อ่าน 741 ครั้ง)
   ระเบียบการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ ๒  โดย.luangpoochob (อ่าน 1070 ครั้ง)
   การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๔  โดย.luangpoochob (อ่าน 1681 ครั้ง)
   กำหนดการแข่งขั้นทักษะวิชาการครั้งที่ ๔  โดย.luangpoochob (อ่าน 686 ครั้ง)
   รับสมัครงาน  โดย.luangpoochob (อ่าน 618 ครั้ง)
   รับสมัครนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป  โดย.luangpoochob (อ่าน 565 ครั้ง)
ประมวลภาพกิจกรรม
   ภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๖  โดย.luangpoochob (อ่าน 807 ครั้ง)
   ภาพกิจกรรมมูลมังมินิมาราธอน ครั้งที่ ๑  โดย.luangpoochob (อ่าน 795 ครั้ง)
   ภาพกิจกรรมการแข่งขันเซปักตะกร้อ ชิงถ้วยพระราชทาน  โดย.luangpoochob (อ่าน 676 ครั้ง)
   กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ๒๕๕๔  โดย.luangpoochob (อ่าน 661 ครั้ง)

กระดานสนทนา

กระทู้ใหม่  ตอบ   โดย   เข้าชม   ล่าสุด 
 What They Told You About Coloring Books Is Dead Wrong...And 0 ojotivyje 7 ojotivyje เมื่อวันที่ 25/02/2017 เวลา 00:57 น.
 Nowa firmę 0 uwexa 10 uwexa เมื่อวันที่ 23/02/2017 เวลา 19:34 น.
 London Ladies 0 ivelyke 14 ivelyke เมื่อวันที่ 20/02/2017 เวลา 12:43 น.
 Kurs języka angielskiego z nową szko&# 0 ulivope 28 ulivope เมื่อวันที่ 14/02/2017 เวลา 02:35 น.
 Psychologia - wsparcie w kłopotliwych problemach &a 0 ketibilo 45 ketibilo เมื่อวันที่ 09/02/2017 เวลา 19:48 น.
 Firstborns turfed intoxicating gulls. 0 owane 66 owane เมื่อวันที่ 03/02/2017 เวลา 16:01 น.
 Lampreys dunghill innkeeper underclothing. 0 uwinifux 104 uwinifux เมื่อวันที่ 03/02/2017 เวลา 12:38 น.
 Boost The Appropriateness Schedule With Various Immense Tips 0 irorika 103 irorika เมื่อวันที่ 27/01/2017 เวลา 06:33 น.
 Appear At This Report For The Ideal Interior Layout Guidelin 0 ozapykoma 92 ozapykoma เมื่อวันที่ 20/01/2017 เวลา 08:15 น.
 smog warszawa 0 afytofoj 105 afytofoj เมื่อวันที่ 20/01/2017 เวลา 02:52 น.
กระทู้ 1198 | กระทู้และตอบ 1201 | เข้าชม 301506 | ตอบ 3 | สมาชิก  269496
[ กระดานข่าว ]   [ ค้นหา ]   [ ข้อมูลส่วนตัว ]   [ เข้า/ออกจากระบบ ]


ผู้บริหารโรงเรียน


พระอธิการประสงค์ จนฺทวํโส
ผู้รับใบอนุญาต


นายมนัสชัย ห้อทา
ผู้อำนวยการ

เข้าระบบ
54.167.181.242

สมัครสมาชิกที่นี่
ลืมรหัสผ่าน
English Thai

 
ปฏิทินกิจกรรม

กุมภาพันธ์ 2017
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28  
กิจกรรมกีฬา
กิจกรรมดนตรี
กิจกรรมนักเรียน
กิจกรรมศิลปะ
อื่น ๆ
ประชาคมอาเชียน

แบบสำรวจ
แบบสำรวจความพึงพอใจการบริการของเรา ?

ดีที่สุด
ดีมาก
ดีอยู่แล้ว-ไม่มีความคิดเห็น
ควรปรับปรุง
ควรปรับปรุงอย่างยิ่งผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 32
คำแนะนำ: 1
รวมเว็บครู

โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม
509 หมู่ 2 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110
หมายเลขโทรศัพท์ 042821471, 042821670, 042822025 อีเมล์ luangpoochob.mch@gmail.com
Design for Display setting:Screen resolution 1024 by 768 pixels
เชื่อมโยงบริการข่าวสารด้วย RSS / XML ได้โดยใช้ไฟล์ backend.php
การสร้างหน้าเอกสาร: 5.39 วินาที