Google

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

 ข้อมูลทั่วไป
 ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์
 หลักสูตรสถานศึกษา
 ผลงานวิชาการ
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน
 ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
 แผนที่/แผนผังโรงเรียน
 โครงสร้างการบริหาร
 ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ฝ่ายบริหารวิชาการ
 ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 ฝ่ายกิจการนักเรียน

ประวัติ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
  บ่อ  แก้วสุวรรณ...
สามเณรชอบ  แก้วสุวรรณ...
พระชอบ  ฐานสโม...
เที่ยววิเวกกับหลวงปู่เสาร์...
พญานาคเชียงคาน...
เดินทางไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์องค์ท่านหลวงปู่มั่น... 
ข้อมูลวัดท่าแขก

 ภาวนาที่วัดร้างริมฝั่งแม่น้ำโขง
 พญานาคเมืองเชียงคาน
 ประวัติการสร้างวัดท่าแขก
 พระพุทธรูปสามพี่น้อง
 ประวัติความเป็นมาของพระพุทธรูปสามพี่น้อง
 เปรตลักกินของสงฆ์

กลุ่มสารการเรียนรู้
 ภาษาไทย
 ภาษาอังกฤษ
 คณิตศาสตร์
 วิทยาศาสตร์
 สังคมศึกษา
 ศิลปศึกษา
 สุขศึกษา
 การงานอาชีพฯ
ดาวน์โหลดเอกสาร

 เอกสารทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๕
       หนังสือเชิญเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๕
       เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ
       ตารางสรุปรวมการแข่งขัน
       สถานที่แข่งขันแผนผังโรงเรียน

เว็บไซต์การศึกษา
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการฌาปนกิจศพ คุณยายสวาท  สอนสิงห์


*******************************************************************************************


การประกวดดนตรีพื้นบ้าน (วงโปงลาง) ชิงแชมป์ภาคอีสาน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๐

ดาวน์โหลด กติกาการแข่งขัน>>> 

 

 
 
ติดประกาศ ศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙  luangpoochob

บริจาคได้ที่บัญชี Smile

ชื่อบัญชี : กองทุนเพื่อการศึกษานักเรียนโรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม

ชื่อธนาคาร : ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาเชียงคาน(เลย) ประเภทออมทรัพย์

เลขที่บัญชี : 404-479380-5

แฟกซ์ : 042821470

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การเเข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่  ๗
ติดประกาศ จันทร์ที่ ๓๐ พฤษาภาคม ๒๕๕๙  luangpoochob
เกณฑ์การแข่งขัน ๘ กลุ่มสาระ 
  • ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
  • ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
  • ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
  • ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
  • ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ประถม 1-6 , มัธยม 1-6 
  • ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    , ปฐมวัย
  • ๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  • ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ฟุตซอล , เปตอง , และเซปักตะกร้อ                                

 

ใบสมัครการแข่งขันทักษะวิชาการครั้งที่  ๗   
ใบสมัครการแข่งขันฟุตซอล  
ตารางการแข่งขันฟุตซอล  
>>รายการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๗
>>ตารางการแข่งขันทักษะวิชาการ
ครั้งที่ ๗ 
>>เกณฑ์การรับสมัคร
>>เ
งินราวัล
การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๗ 

>>แผนผังโรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม

  ภาพกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการครั้งที่ ๗

ตารางสรุปผลการแข่งขันรายการชิงโล่ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ธุรการ

โทรศัพท์ ๐๔๒-๘๒๒๐๒๕ , ๐๔๒-๘๒๑๔๗๑ , ๐๘๗-๔๒๐๒๙๓๒
โทรสาร ๐๔๒-๘๒๑๔๗๐
Email: luangpoochob.mch@gmail.com
facebook.com/luangpoochobschool
 

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


 กำหนดการฌาปนกิจศพคุณยายสวาท สอนสิงห์ 2
 ประกาศรับสมัครนักเรียน - นักศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 110
 การแข่งขันเซปักตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๕๘ 458
 สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๖ เทิดไท้มหาราชินี 605
 ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ 719
 การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๔ 1571
 ประกาศผลการประกวดวงโปงลางโปงลางชิงแชมป์ภาคอีสาน 1491
 ประกาศผลการประกวดดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ระดับมัธยมศึกษา ชิงแชมป์ภาคอีสาน ครั้งที่ ๖ 1075
 กำหนดการงานวันบูรพาจารย์สืบสานวัฒนธรรม 897
 ระเบียบการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ ๒ 870


แข่งขันวิชาการ
   สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๖ เทิดไท้มหาราชินี   โดย.luangpoochob (อ่าน 605 ครั้ง)
   ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  โดย.luangpoochob (อ่าน 719 ครั้ง)
   ประกาศผลการประกวดดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ระดับมัธยมศึกษา ชิงแชมป์ภาคอีสาน ครั้งที่ ๖   โดย.luangpoochob (อ่าน 1075 ครั้ง)
   การประกวดดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ระดับมัธยมศึกษา ชิงแชมป์ภาคอีสาน ครั้งที่ ๖  โดย.luangpoochob (อ่าน 755 ครั้ง)
   กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดย.luangpoochob (อ่าน 665 ครั้ง)
   ระเบียบการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ ๒  โดย.luangpoochob (อ่าน 870 ครั้ง)
   การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๔  โดย.luangpoochob (อ่าน 1571 ครั้ง)
   กำหนดการแข่งขั้นทักษะวิชาการครั้งที่ ๔  โดย.luangpoochob (อ่าน 615 ครั้ง)
   รับสมัครงาน  โดย.luangpoochob (อ่าน 533 ครั้ง)
   รับสมัครนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป  โดย.luangpoochob (อ่าน 463 ครั้ง)
ประมวลภาพกิจกรรม
   ภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๖  โดย.luangpoochob (อ่าน 723 ครั้ง)
   ภาพกิจกรรมมูลมังมินิมาราธอน ครั้งที่ ๑  โดย.luangpoochob (อ่าน 686 ครั้ง)
   ภาพกิจกรรมการแข่งขันเซปักตะกร้อ ชิงถ้วยพระราชทาน  โดย.luangpoochob (อ่าน 575 ครั้ง)
   กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ๒๕๕๔  โดย.luangpoochob (อ่าน 585 ครั้ง)

กระดานสนทนา

กระทู้ใหม่  ตอบ   โดย   เข้าชม   ล่าสุด 
 Z czego są wykonane gabloty sklepowe 0 uxedoqan 4 uxedoqan เมื่อวันที่ 25/08/2016 เวลา 11:39 น.
 Car Sales - Buying A Car Or Selling A Car 0 usedcarsYzef 25 usedcarsYzef เมื่อวันที่ 20/08/2016 เวลา 05:50 น.
 Screw individualist copyists seaports. 0 ybizaxe 23 ybizaxe เมื่อวันที่ 20/08/2016 เวลา 03:55 น.
 Never Changing Snapchat Hack Will Eventually Destroy You 0 ymibytury 35 ymibytury เมื่อวันที่ 16/08/2016 เวลา 23:09 น.
 Uncomplicated car Solutions - The Best Routes 0 yqilyw 35 yqilyw เมื่อวันที่ 11/08/2016 เวลา 20:39 น.
 Высок& 0 uduzileb 39 uduzileb เมื่อวันที่ 09/08/2016 เวลา 18:29 น.
 Terapeuta - pomoc w trudnych sytuacjach życiowych 0 rakodeh 57 rakodeh เมื่อวันที่ 07/08/2016 เวลา 06:59 น.
 Tak Najlepsze rozmowy teraz tu teraz 0 ivafyje 85 ivafyje เมื่อวันที่ 29/07/2016 เวลา 07:53 น.
 Tak Ceikawe rozmowy teraz tu czytaj 0 eqegimuno 85 eqegimuno เมื่อวันที่ 28/07/2016 เวลา 09:47 น.
 Фильм& 0 osybob 85 osybob เมื่อวันที่ 24/07/2016 เวลา 13:26 น.
กระทู้ 1147 | กระทู้และตอบ 1150 | เข้าชม 177464 | ตอบ 3 | สมาชิก  174294
[ กระดานข่าว ]   [ ค้นหา ]   [ ข้อมูลส่วนตัว ]   [ เข้า/ออกจากระบบ ]


ผู้บริหารโรงเรียน


พระอธิการประสงค์ จนฺทวํโส
ผู้รับใบอนุญาต


นายมนัสชัย ห้อทา
ผู้อำนวยการ

เข้าระบบ
54.80.158.67

สมัครสมาชิกที่นี่
ลืมรหัสผ่าน
English Thai

 
ปฏิทินกิจกรรม

สิงหาคม 2016
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
กิจกรรมกีฬา
กิจกรรมดนตรี
กิจกรรมนักเรียน
กิจกรรมศิลปะ
อื่น ๆ
ประชาคมอาเชียน

แบบสำรวจ
แบบสำรวจความพึงพอใจการบริการของเรา ?

ดีที่สุด
ดีมาก
ดีอยู่แล้ว-ไม่มีความคิดเห็น
ควรปรับปรุง
ควรปรับปรุงอย่างยิ่งผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 32
คำแนะนำ: 1
รวมเว็บครู

โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม
509 หมู่ 2 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110
หมายเลขโทรศัพท์ 042821471, 042821670, 042822025 อีเมล์ luangpoochob.mch@gmail.com
Design for Display setting:Screen resolution 1024 by 768 pixels
เชื่อมโยงบริการข่าวสารด้วย RSS / XML ได้โดยใช้ไฟล์ backend.php
การสร้างหน้าเอกสาร: 2.32 วินาที