Google

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

 ข้อมูลทั่วไป
 ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์
 หลักสูตรสถานศึกษา
 ผลงานวิชาการ
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน
 ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
 แผนที่/แผนผังโรงเรียน
 โครงสร้างการบริหาร
 ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ฝ่ายบริหารวิชาการ
 ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 ฝ่ายกิจการนักเรียน

ประวัติ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
  บ่อ  แก้วสุวรรณ...
สามเณรชอบ  แก้วสุวรรณ...
พระชอบ  ฐานสโม...
เที่ยววิเวกกับหลวงปู่เสาร์...
พญานาคเชียงคาน...
เดินทางไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์องค์ท่านหลวงปู่มั่น... 
ข้อมูลวัดท่าแขก

 ภาวนาที่วัดร้างริมฝั่งแม่น้ำโขง
 พญานาคเมืองเชียงคาน
 ประวัติการสร้างวัดท่าแขก
 พระพุทธรูปสามพี่น้อง
 ประวัติความเป็นมาของพระพุทธรูปสามพี่น้อง
 เปรตลักกินของสงฆ์

กลุ่มสารการเรียนรู้
 ภาษาไทย
 ภาษาอังกฤษ
 คณิตศาสตร์
 วิทยาศาสตร์
 สังคมศึกษา
 ศิลปศึกษา
 สุขศึกษา
 การงานอาชีพฯ
ดาวน์โหลดเอกสาร

 เอกสารทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๕
       หนังสือเชิญเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๕
       เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ
       ตารางสรุปรวมการแข่งขัน
       สถานที่แข่งขันแผนผังโรงเรียน

เว็บไซต์การศึกษา




























พญานาคเมืองเชียงคาน




        ต่อจากเรื่องที่องค์ท่านหลวงปู่ชอบเล่าให้ฟังนี้  ได้กราบเรียนถามองค์ท่านว่าหลวงปู่เห็นพญานาคครั้งแรกอยู่ที่ไหน  หลวงปู่ท่านตอบว่า  ท่านเห็นพญานาคครั้งแรกที่แม่น้ำโขงเมืองเชียงคาน  ตรงท่าน้ำวัดท่าแขก( ปากห้วยตกโขง )  พญานาคเขามาแสดงตนให้ท่านเห็นด้วยตาเนื้อตอนที่ท่านกำลังสรงน้ำที่ท่าน้ำแห่งนี้เวลาประมาณบ่ายสี่โมงเย็น

        ทีแรกท่านเข้าใจว่าเป็นท่อนไม้ที่ลอยมากับลำน้ำโขง  แต่เมื่อท่านมองดูแล้วมันไม่ใช่ขอนไม้ตามที่ท่านเข้าใจในเบื้องต้น  เพราะสิ่งที่ท่านเห็นนี้มีสัณฐานลักษณะสีดำมะเลื่อมคล้ายงูขนาดใหญ่มีความยาวประมาณ ๑๐๐ เมตร  ถึงแม้น้ำจะไหลแรงแค่ไหนแต่สิ่งที่ท่านเห็นนี้กับไม่เคลื่อนไหวไหลไปตามสายน้ำ  แล้วสิ่งนี้ค่อยๆลอยเคลื่อนตัวในลักษณะขวางกับลำน้ำเข้ามาทางที่ท่านกำลังสรงน้ำอยู่

        พอเข้ามาใกล้ท่านประมาณ ๒๐ วาก็หยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่เคลื่อนไหวไปไหนอีก  บางครั้งก็ทำตัวให้จมน้ำแล้วก็ลอยขึ้นมาบนผิวน้ำสลับไปมาอยู่แบบนี้  จากนั้นได้ชูส่วนหางโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำสูงประมาณเท่ากับต้นตาล  พอถึงตอนนี้หลวงปู่ชอบท่านนึกขึ้นมาในใจว่า  พญานาค  เหมือนกับว่าพญานาคตนนี้จะรับรู้ในความคิดของท่าน  หลังจากท่านยืนตะลึงมองดูอยู่ไม่กี่อึดใจ  ปรากฏว่ามีน้ำพุ่งขึ้นไปบนอากาศเหมือนกับใต้น้ำโขงมีอะไรบางอย่างที่พ่นน้ำทำให้น้ำเกิดพุ่งขึ้นมา  แล้วพญานาคที่ท่านเห็นนี้ก็จมหายลงไปในน้ำ  
 
        ตกกลางคืนมีบุรุษท่านหนึ่งแต่งกายภูมิฐานเหมือนกับเจ้านายทางเมืองลาวสมัยก่อน  เขามาปรากฏให้ท่านเห็นในนิมิต  เขาบอกท่านว่าเขาเป็นพญานาคที่เฝ้าทรัพย์สมบัติของพระศาสนาอยู่ที่วัดร้างแห่งนี้  เขาดีใจที่หลวงปู่เสาร์พาพระเณรและชาวบ้านมาบูรณะสถานที่แห่งนี้  เขาดีใจที่ได้เห็นพระเณรผู้ปฏิบัติตนอยู่ในศีลในธรรมเข้ามาบำเพ็ญสมณะธรรมอยู่ที่วัดแห่งนี้  หลังจากที่นี้ถูกทิ้งร้างมาเกือบร้อยปี

        ท่านถามพญานาคตนนี้ว่า  ใช่ท่านหรือเปล่าที่มาแสดงตนให้อาตมาเห็นเมื่อตอนบ่าย  เขาตอบท่านว่าเป็นเขาเองที่มาแสดงตนให้ท่านเห็น  เหตุที่มาแสดงตนให้ท่านเห็นด้วยตาเนื้อนั้นเขาอยากให้ท่านรู้ถึงภพภูมินี้ว่ามีอยู่จริงตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้  และแสดงออกในอนุโมทนาบุญที่พวกท่านได้มาบูรณะสมบัติพระศาสนาของวัดนี้  เขาจึงแสดงออกโดยการพ่นน้ำขึ้นไปบนอากาศ 

        ท่านถามพญานาคตนนี้ว่าท่านมีชื่อว่าอะไร  เขาตอบท่านว่า  ข้าพเจ้ามีนามว่า  “ อิสโรนาคราช ”  มีวิมานบาดาลอยู่ที่ปาก  แม่น้ำเลย  ข้าพเจ้าเป็นเจ้าเมืองบาดาลอยู่ที่นั่น 

        เมืองของพญานาคอิสโรนี้หลวงปู่ชอบท่านว่าเป็นเมืองใหญ่กว่าเมืองเชียงคานมาก  มีอาณาเขตไปจนถึงอำเภอน้ำปาด  จังหวัดอุตรดิตถ์  พญานาคตนนี้ท่านบอกว่ามีอายุ  ๑๒,๐๐๐  ปี ( ของมนุษย์ )  ชั้นบรรดาศักดิ์ของพญานาคอิสโรนั้นหากเปรียบเทียบแบบศักดินาของข้าราชการบนเมืองมนุษย์  อิสโรนาคราช  เทียบเท่ากับตำแหน่งนายอำเภอ..


        *******************************************************









สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2012-12-10 (4607 ครั้ง)

ย้อนกลับ

โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม
509 หมู่ 2 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110
หมายเลขโทรศัพท์ 042821471, 042821670, 042822025 อีเมล์ luangpoochob.mch@gmail.com
Design for Display setting:Screen resolution 1024 by 768 pixels
เชื่อมโยงบริการข่าวสารด้วย RSS / XML ได้โดยใช้ไฟล์ backend.php
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.07 วินาที