Google

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

 ข้อมูลทั่วไป
 ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์
 หลักสูตรสถานศึกษา
 ผลงานวิชาการ
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน
 ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
 แผนที่/แผนผังโรงเรียน
 โครงสร้างการบริหาร
 ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ฝ่ายบริหารวิชาการ
 ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 ฝ่ายกิจการนักเรียน

ประวัติ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
  บ่อ  แก้วสุวรรณ...
สามเณรชอบ  แก้วสุวรรณ...
พระชอบ  ฐานสโม...
เที่ยววิเวกกับหลวงปู่เสาร์...
พญานาคเชียงคาน...
เดินทางไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์องค์ท่านหลวงปู่มั่น... 
ข้อมูลวัดท่าแขก

 ภาวนาที่วัดร้างริมฝั่งแม่น้ำโขง
 พญานาคเมืองเชียงคาน
 ประวัติการสร้างวัดท่าแขก
 พระพุทธรูปสามพี่น้อง
 ประวัติความเป็นมาของพระพุทธรูปสามพี่น้อง
 เปรตลักกินของสงฆ์

กลุ่มสารการเรียนรู้
 ภาษาไทย
 ภาษาอังกฤษ
 คณิตศาสตร์
 วิทยาศาสตร์
 สังคมศึกษา
 ศิลปศึกษา
 สุขศึกษา
 การงานอาชีพฯ
ดาวน์โหลดเอกสาร

 เอกสารทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๕
       หนังสือเชิญเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๕
       เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ
       ตารางสรุปรวมการแข่งขัน
       สถานที่แข่งขันแผนผังโรงเรียน

เว็บไซต์การศึกษา
เปรตลักกินของสงฆ์
        พระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบ  ฐานสโม  ท่านเล่าถึงเปรตตนหนึ่งตอนที่องค์ท่านหลวงปู่เสาร์พาท่านมาพักภาวนาอยู่ที่วัดท่าแขกว่า

        “  ตอนพักภาวนาอยู่วัดท่าแขก  ท่านอาจารย์เสาร์บอกกับเราว่า  ท่านชอบ  ที่วัดแห่งนี้มีเปรตผู้ชายตนหนึ่งนะ  ท่านรู้ไหม  ที่วัดท่าแขกมีเปรตผู้ชายตนหนึ่งตามที่ท่านอาจารย์เสาร์บอก  เปรตตนนี้มีอายุร่วมสามร้อยปีแล้ว  ตัวของมันจะสูง  ตัวผอมดำเหมือนกับโดนไฟไหม้จนเกรียมไปทั้งตัว  ตัวมันสูงเท่ากับหลังคาโบสถ์วัดท่าแขก  หาเก็บกินของบูดของเน่าภายในวัด  เก็บขี้หมาขี้แมวกิน  ”

        “  เปรตตนนี้  อดีตมันเคยเป็นโยมรับใช้พระเณรที่วัดแห่งนี้  พอคุ้นเคยกับพระเณรเถรชีในวัดมันก็ไม่เคารพยำเกรงในพระเณร  มักถือวิสาสะเอาของวัดไปกินไปใช้อยู่เสมอโดยไม่แจ้งให้พระเณรองค์ใดองค์หนึ่งทราบ  ของกินของฉันอันใดที่มันเห็นว่าแซ่บ  หรือของที่มันอยากจะกินแล้ว  มันแอบเอาไปกินโดยไม่มีการขออนุญาตจากพระเณรเลย  ”

       “  พอของกินของใช้ในวัดมันหายไปหลายครั้ง  พระเณรท่านถามมันว่าได้เอาไปกินไปใช้หรือเปล่า  มันปฏิเสธว่ามันไม่ได้เอาไปกินไปใช้  หลายๆครั้งที่มันทำลงไปเพราะมันคิดว่าพระเณรท่านไม่รู้  เมื่อท่านปรามหรือห้ามมันก็ปฏิเสธทุกครั้งไป  พอถูกซักถามมากครั้งเข้ามันก็โกรธพระเณรตามประสานิสัยอันธพาลของมัน  มันท้าทายว่าถ้าหากมันเอาของสงฆ์ไปกินขอให้ข้าพเจ้าตายแล้วไปเกิดเป็นเปรตอดอยากปากแห้งบ่มีข้าวกิน  ให้ได้กินแต่ของบูดเน่ากินขี้หมาขี้แมวภายในวัดนี้  ”

        “  เพราะความมืดบอดของจิตใจมันถึงได้ทำแบบนี้  ออกปากท้าทายบุญบาป  มันเข้าวัดแต่ตัวแต่จิตใจของมันไม่มีวัตรปฏิบัติเลย  มันคิดว่าบาปบุญไม่มีตัวตน  มันจึงไม่เชื่อในเรื่องของบาปกรรมทำอะไรก็ทำไปตามกิเลสบงการ  พวกนี้จิตมืดบอดนี้ยากต่อการโปรด  บุคคลเช่นนี้ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าอีกกี่พระองค์มาตรัสรู้  มันถึงจะได้รู้เห็นเป็นธรรมขึ้นมากับเขาบ้าง  ”

       “  พอตายไปแล้วมันจึงได้มาเกิดเป็นเปรตสมกับที่มันปรารถนา  เป็นเปรตที่มีความหิวโหยอยู่ตลอดเวลา  หิวโหยเพราะตัณหาของตนเอง  เที่ยวหาเก็บกินของบูดเน่า  ขี้หมาขี้แมวที่อยู่ตามพื้นดินของวัด  มาวัดท่าแขกทีไรก็เห็นแต่มันเก็บกินขี้มาขี้แมวอยู่อย่างนั้น  เห็นมันแล้วก็สังเวชใจสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม   กรรมของมันทำมาแบบนี้  ผลมันจึงออกมาเช่นนี้  ”

        ผู้เขียนถามองค์ท่านว่าถ้าขี้หมาขี้แมวไม่มีแล้ว  เปรตตนนี้มันจะกินไรล่ะ  มันคงจะทรมานในบาปกรรมของมันมากเหมือนกันนะ  แล้วหลวงปู่มีวาสนาร่วมกันพอที่จะโปรดเปรตตนนี้ได้ไหม  หลวงปู่ชอบท่านตอบว่า

        “  คนอื่นหรือเราก็โปรดมันบ่ได้  เพราะจิตของมันมืดบอด  จิตไม่มีด้านสว่างพอที่จะรับเอาบุญกุศลได้  เป็นโมฆะบุรุษผู้บกพร่องทางธรรม  อาหารบูดหรือขี้หมาขี้แมวนั้น  เป็นอาหารที่เกิดจากผลกรรมของเปรตตนนี้  ของพวกนี้ไม่มีวันหมดหรอก  เมื่อมันหิวขึ้นมาเมื่อไหร่  กรรมมันจะบันดาลให้มูตรคูถของเน่าผุดขึ้นมาให้มันได้กิน  สิ่งเหล่านี้มันจะหมดไปพร้อมกับกรรมของมันเท่านั้น  ”


สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2012-12-10 (1864 ครั้ง)

ย้อนกลับ

โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม
509 หมู่ 2 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110
หมายเลขโทรศัพท์ 042821471, 042821670, 042822025 อีเมล์ luangpoochob.mch@gmail.com
Design for Display setting:Screen resolution 1024 by 768 pixels
เชื่อมโยงบริการข่าวสารด้วย RSS / XML ได้โดยใช้ไฟล์ backend.php
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.14 วินาที