Google

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

 ข้อมูลทั่วไป
 ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์
 หลักสูตรสถานศึกษา
 ผลงานวิชาการ
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน
 ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
 แผนที่/แผนผังโรงเรียน
 โครงสร้างการบริหาร
 ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ฝ่ายบริหารวิชาการ
 ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 ฝ่ายกิจการนักเรียน

ประวัติ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
  บ่อ  แก้วสุวรรณ...
สามเณรชอบ  แก้วสุวรรณ...
พระชอบ  ฐานสโม...
เที่ยววิเวกกับหลวงปู่เสาร์...
พญานาคเชียงคาน...
เดินทางไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์องค์ท่านหลวงปู่มั่น... 
ข้อมูลวัดท่าแขก

 ภาวนาที่วัดร้างริมฝั่งแม่น้ำโขง
 พญานาคเมืองเชียงคาน
 ประวัติการสร้างวัดท่าแขก
 พระพุทธรูปสามพี่น้อง
 ประวัติความเป็นมาของพระพุทธรูปสามพี่น้อง
 เปรตลักกินของสงฆ์

กลุ่มสารการเรียนรู้
 ภาษาไทย
 ภาษาอังกฤษ
 คณิตศาสตร์
 วิทยาศาสตร์
 สังคมศึกษา
 ศิลปศึกษา
 สุขศึกษา
 การงานอาชีพฯ
ดาวน์โหลดเอกสาร

 เอกสารทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๕
       หนังสือเชิญเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๕
       เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ
       ตารางสรุปรวมการแข่งขัน
       สถานที่แข่งขันแผนผังโรงเรียน

เว็บไซต์การศึกษา
พระพุทธรูปโบราณ
        ๑. หลวงพ่อโชค  เป็นพระพุทธรูปปางนั่งสมาธิ  เนื้อหินทราย  ศิลปะทาราวดีตอนปลาย  หน้าตักกว้างประมาณ  ๒  ศอก  สูงประมาณ  ๑. ๒๐  เมตร

        ๒. หลวงพ่อชัย  เป็นพระพุทธรูปปางนั่งสมาธิ  เนื้อหินทราย  ศิลปะทาราวดีตอนปลาย  หน้าตักกว้างประมาณ  ๗๐  เซนติเมตร  สูงประมาณ  ๑. ๒๐  เซนติเมตร 

        ๓. หลวงพ่อแสนมงคล  เป็นพระพุทธรูปปางนาคปรก  เนื้อหินทราย  ศิลปะทาราวดีตอนปลาย  หน้าตักกว้างประมาณ  ๖๕  เซนติเมตร  สูงประมาณ  ๑. ๒๐  เซนติเมตร

        กรมศิลปากรได้ทำการสำรวจวัตถุโบราณของวัดท่าแขก  และได้ทำการตรวจพิสูจน์พระพุทธรูปทั้งสามองค์ตามหลักวิชาการ  เจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากรสรุปความเห็นว่า  พระพุทธรูปทั้งสามองค์เป็นพระพุทธรูปศิลปะแบบทาราวดีตอนปลาย  สันนิฐานว่าพระพุทธรูปทั้งสามองค์สร้างขึ้นมาในยุคกลางของขอมมีอายุไม่ต่ำกว่า  ๑.๐๐๐  ปี  พระพุทธรูปทั้งสามองค์มีอายุมากกว่าอายุของการสร้างวัดท่าแขก

        แต่ทางเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้นำพระพุทธรูปทั้งสามองค์นี้มาประดิษฐานไว้ที่วัดท่าแขก  เพราะไม่มีหลักฐานปรากฏให้ทราบว่าพระพุทธรูปทั้งสามองค์นี้มาอยู่ที่วัดท่าแขกได้อย่างไร  เพราะอาณาจักรขอมไม่ได้แผ่อำนาจมาถึงเขตนี้  อาณาเขตแห่งลุ่มแม่น้ำโขงแถบนี้ในอดีตนั้นอาณาจักรลานช้างหลวงพระบาง  และอาณาจักรเวียงจันทร์จะมีอิทธิพลในเขตนี้  ศิลปะของพระพุทธรูปทั้งสามองค์นี้เป็นศิลปะของขอม  จึงเป็นไปได้ว่าจะต้องมีคนนำมาจากที่อื่น  แล้วนำมาประดิษฐานไว้ที่วัดท่าแขก ..


สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2012-12-10 (1551 ครั้ง)

ย้อนกลับ

โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม
509 หมู่ 2 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110
หมายเลขโทรศัพท์ 042821471, 042821670, 042822025 อีเมล์ luangpoochob.mch@gmail.com
Design for Display setting:Screen resolution 1024 by 768 pixels
เชื่อมโยงบริการข่าวสารด้วย RSS / XML ได้โดยใช้ไฟล์ backend.php
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.06 วินาที