Google

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

 ข้อมูลทั่วไป
 ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์
 หลักสูตรสถานศึกษา
 ผลงานวิชาการ
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน
 ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
 แผนที่/แผนผังโรงเรียน
 โครงสร้างการบริหาร
 ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ฝ่ายบริหารวิชาการ
 ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 ฝ่ายกิจการนักเรียน

ประวัติ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
  บ่อ  แก้วสุวรรณ...
สามเณรชอบ  แก้วสุวรรณ...
พระชอบ  ฐานสโม...
เที่ยววิเวกกับหลวงปู่เสาร์...
พญานาคเชียงคาน...
เดินทางไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์องค์ท่านหลวงปู่มั่น... 
ข้อมูลวัดท่าแขก

 ภาวนาที่วัดร้างริมฝั่งแม่น้ำโขง
 พญานาคเมืองเชียงคาน
 ประวัติการสร้างวัดท่าแขก
 พระพุทธรูปสามพี่น้อง
 ประวัติความเป็นมาของพระพุทธรูปสามพี่น้อง
 เปรตลักกินของสงฆ์

กลุ่มสารการเรียนรู้
 ภาษาไทย
 ภาษาอังกฤษ
 คณิตศาสตร์
 วิทยาศาสตร์
 สังคมศึกษา
 ศิลปศึกษา
 สุขศึกษา
 การงานอาชีพฯ
ดาวน์โหลดเอกสาร

 เอกสารทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๕
       หนังสือเชิญเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๕
       เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ
       ตารางสรุปรวมการแข่งขัน
       สถานที่แข่งขันแผนผังโรงเรียน

เว็บไซต์การศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
--------------------ข้อมูลบุคลากรโรงเรียน ปีการศึกษา  2558
Normal 0 false false false EN-US X-NONE TH /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:ตารางปกติ; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-bidi-font-family:"Angsana New";}

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

 

 

                                                   ๑. พระอธิการประสงค์    จนฺทวํโส                  
                                                               ประธานกรรมการ          . ดร.ประมวล            โสภาพร                      ๓. นายทรงเดช            หล้าพันธ์                              
                                ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                        
ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

           . นายตระกูล             สุวรรณดี                       ๕. นายยงยุทธ             ทิพรส                              
                                ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                         ผู้ทรงคุณวุฒิ

             ๖. นายธรรมรัตน์          จันทร์อ้วน                        ๗. นายอดุลย์              ร่มศรี        
                          
                                 
ผู้แทนครู                                         
ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน

                   
 

 

                                        ๘. นายมนัสชัย            ห้อทา                     
                             
                                                     กรรมการและเลขานุการ   
            

ระดับชั้นปฐมวัย

นางสาววรรณภา   สุราย 800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE TH MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:ตารางปกติ; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Cordia New";}


  ระดับชั้นประถมศึกษา ๑.ครูสมมาตย์      ผามัง            ๒.ครูมัลลิกา        กรมทอง             ๓.ครูพัชรินทร์      ตันตุลา  


 ๔.ครูวิจิตรา         นันทะคำ         ๕.ครูเฉลิมพร       โพธิสาร               ๖.ครูอารดา    ทองสายออ 

                                           

         กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
             ครูนันทพร    กงภูเวช              เรณู    กล้าหาญ                ครูธิดารัตน์    ลุยตัน   

          กลุ่มสาระคณิตศาสตร์         อ.มนัสชัย     ห้อทา              ครูณรงค์         สอนสุภาพ            ครูเทพพร       นันทะคำ  
          กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ  ๑.ครูวิมลศรี      แสงทอง    ๒........................................  ๓..........................................
  
         กลุ่มสาระภาษาไทย
               ครูอำไพร      พันธุตา          ครูปนัดดา     สายจันทร์         ๓.....................................
 
          กลุ่มสาระสังคมศึกษา
           
๑.ครูเยาวณี       ศรีแก้ว            ๒.ครูอุมาภรณ์    ฐิตะกสิกร           ๓....................................
 
         กลุ่มสาระศิลปะ
                                                                      ครูศรชัย       ลาภบุญ                 
  กลุ่มสาระการงานอาชีพว่าที่ร้อยตรีไพรัตน์  ภักมี
ตำเเหน่ง ครูผู้สอน

 
 
  กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา        ครูสุพร           เนื่องพงษ์          ครูกิตติศักดิ์      ศรีจันทวงษ์            ครูวุฒิศักดิ์ ชำนาญเขียว
           ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

     สาขาช่างยนต์


 ครูสังวาลย์      ผิวพันธะมิตร
 

    สาขาบัญชี
 
    เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ


๑.นางสาวอุมาภรณ์   ฐิตะกสิกร      ๒.นายธีรพงษ์  จุตตะโน     ๓.นางสาวสุภาพร     ศรีหนารถ 800x600 800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE TH MicrosoftInternetExplorer4


สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2012-12-13 (3409 ครั้ง)

ย้อนกลับ

โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม
509 หมู่ 2 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110
หมายเลขโทรศัพท์ 042821471, 042821670, 042822025 อีเมล์ luangpoochob.mch@gmail.com
Design for Display setting:Screen resolution 1024 by 768 pixels
เชื่อมโยงบริการข่าวสารด้วย RSS / XML ได้โดยใช้ไฟล์ backend.php
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.25 วินาที