Google

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

 ข้อมูลทั่วไป
 ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์
 หลักสูตรสถานศึกษา
 ผลงานวิชาการ
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน
 ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
 แผนที่/แผนผังโรงเรียน
 โครงสร้างการบริหาร
 ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ฝ่ายบริหารวิชาการ
 ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 ฝ่ายกิจการนักเรียน

ประวัติ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
  บ่อ  แก้วสุวรรณ...
สามเณรชอบ  แก้วสุวรรณ...
พระชอบ  ฐานสโม...
เที่ยววิเวกกับหลวงปู่เสาร์...
พญานาคเชียงคาน...
เดินทางไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์องค์ท่านหลวงปู่มั่น... 
ข้อมูลวัดท่าแขก

 ภาวนาที่วัดร้างริมฝั่งแม่น้ำโขง
 พญานาคเมืองเชียงคาน
 ประวัติการสร้างวัดท่าแขก
 พระพุทธรูปสามพี่น้อง
 ประวัติความเป็นมาของพระพุทธรูปสามพี่น้อง
 เปรตลักกินของสงฆ์

กลุ่มสารการเรียนรู้
 ภาษาไทย
 ภาษาอังกฤษ
 คณิตศาสตร์
 วิทยาศาสตร์
 สังคมศึกษา
 ศิลปศึกษา
 สุขศึกษา
 การงานอาชีพฯ
ดาวน์โหลดเอกสาร

 เอกสารทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๕
       หนังสือเชิญเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๕
       เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ
       ตารางสรุปรวมการแข่งขัน
       สถานที่แข่งขันแผนผังโรงเรียน

เว็บไซต์การศึกษา
บ่อ แก้วสุวรรณ...
บ่อ  แก้วสุวรรณ

พระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบ  ฐานสโม  นามเดิมของท่านชื่อ  บ่อ  นามสกุล  แก้วสุวรรณ  ท่านเกิดเมื่อ  วันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๔๔๔  ตรงกับวันพุธ  ขึ้น    ค่ำ  เดือน    ปีฉลู    บ้านโคกมน  ตำบลผาน้อย  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย  โยมบิดาชื่อ  นายไม  แก้วสุวรรณ  โยมมารดาชื่อ  นางปา  แก้วสุวรรณ  ท่านมีพี่น้องรวมกันทั้งหมด    คน  เป็นชาย    คน  เป็นหญิง    คน  มีชื่อเรียงตามลำดับดังนี้

๑. นายบ่อ  แก้วสุวรรณ  ( พระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบ  ฐานสโม ) 

๒. นางพา  แก้วสุวรรณ  ถึงแก่กรรมเมื่ออายุ  ๓๙  ปี

๓. นางแดง  แก้วสุวรรณ  ถึงแก่กรรมเมื่ออายุ  ๒๖  ปี 

๔. นายสิน  แก้วสุวรรณ  ถึงแก่กรรมเมื่ออายุ  ๓๔  ปี
  
  

พบพระอาจารย์พา

ตอนหลวงปู่ท่านอายุประมาณ  ๑๑ – ๑๒  ปี  ท่านเกิดความคิดขึ้นมาว่า  “ ชีวิตของคนเรานั้นวนเวียนและเวียนวนอยู่เพียงแค่นี้หรือ  ทำมาหากินเลี้ยงชีพตนเองไปวันๆ  แต่งงานมีลูกมีเมียสืบสกุลครองเรือน  เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปวันๆ  พอแก่ชราลงไปแล้วก็เจ็บป่วยล้มตาย  เมื่อตายไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนอีก ”  ความคิดเหล่านี้จะวนเวียนอยู่ในใจของท่านเสมอหาข้อยุติไม่ได้เลย  จนถึงวันที่ท่านได้พบกับพระอาจารย์รูปหนึ่งชื่อ  พระอาจารย์พา  อริยะวังโส  ความสงสัยที่มีอยู่ในใจของท่านในเรื่องเหล่านี้จึงเริ่มกระจ่างขึ้นมา

ผ้าขาวชอบ

หลังจากพระอาจารย์พาสอบถามความสมัครใจเรื่องบวชกับท่านแล้ว  พระอาจารย์พาบอกให้ท่านกลับไปบอกเรื่องนี้กับโยมแม่  และขออนุญาตโยมแม่ที่จะออกบวชติดตามพระอาจารย์พา  พอแม่ปาทราบเรื่องที่ท่านอยากจะบวช  แม่ปาก็นึกแปลกใจที่จู่ๆลูกชายอยากจะบวชโดยไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ยส่งเสียงให้ทราบมาก่อน  ตอนนั้นโยมแม่ของท่านยังไม่อยากจะให้ท่านบวชเพราะเห็นว่าท่านยังเด็กอายุแค่  ๑๔  ปีเท่านั้น  แม่เกรงว่าถ้าบวชในตอนนี้กลัวว่าท่านจะไม่มีความอดทนดำรงตนอยู่ในพระศาสนาได้นาน 


สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2014-06-27 (1379 ครั้ง)

ย้อนกลับ

โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม
509 หมู่ 2 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110
หมายเลขโทรศัพท์ 042821471, 042821670, 042822025 อีเมล์ luangpoochob.mch@gmail.com
Design for Display setting:Screen resolution 1024 by 768 pixels
เชื่อมโยงบริการข่าวสารด้วย RSS / XML ได้โดยใช้ไฟล์ backend.php
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.11 วินาที