Google

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

 ข้อมูลทั่วไป
 ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์
 หลักสูตรสถานศึกษา
 ผลงานวิชาการ
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน
 ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
 แผนที่/แผนผังโรงเรียน
 โครงสร้างการบริหาร
 ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ฝ่ายบริหารวิชาการ
 ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 ฝ่ายกิจการนักเรียน

ประวัติ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
  บ่อ  แก้วสุวรรณ...
สามเณรชอบ  แก้วสุวรรณ...
พระชอบ  ฐานสโม...
เที่ยววิเวกกับหลวงปู่เสาร์...
พญานาคเชียงคาน...
เดินทางไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์องค์ท่านหลวงปู่มั่น... 
ข้อมูลวัดท่าแขก

 ภาวนาที่วัดร้างริมฝั่งแม่น้ำโขง
 พญานาคเมืองเชียงคาน
 ประวัติการสร้างวัดท่าแขก
 พระพุทธรูปสามพี่น้อง
 ประวัติความเป็นมาของพระพุทธรูปสามพี่น้อง
 เปรตลักกินของสงฆ์

กลุ่มสารการเรียนรู้
 ภาษาไทย
 ภาษาอังกฤษ
 คณิตศาสตร์
 วิทยาศาสตร์
 สังคมศึกษา
 ศิลปศึกษา
 สุขศึกษา
 การงานอาชีพฯ
ดาวน์โหลดเอกสาร

 เอกสารทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๕
       หนังสือเชิญเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๕
       เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ
       ตารางสรุปรวมการแข่งขัน
       สถานที่แข่งขันแผนผังโรงเรียน

เว็บไซต์การศึกษา
สามเณรชอบ แก้วสุวรรณ
สามเณรชอบ  แก้วสุวรรณ

หลังจากงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับโยมตาผ่านไปแล้ว  หลวงปู่ชอบท่านได้บวชเป็นผ้าขาวถือศีลแปดอยู่ที่วัดป่าหนองบัวบานประมาณสองเดือน  เมื่อพระอาจารย์พาท่านเห็นสมควรแล้วจึงอนุญาตให้ท่านบวชเป็นสามเณร  โดยมีโยมแม่และโยมยายของท่านร่วมกันทอผ้าเพื่อนำมาตัดเย็บเป็นจีวรให้กับท่าน  บริขารของท่านส่วนมากนั้นโยมแม่และโยมยายจะเป็นผู้จัดหาให้เกือบทั้งหมด  มีเพียงบาตรและบริขารบางอย่างเท่านั้นที่พระอาจารย์พาเป็นผู้จัดให้ 

พระอาจารย์พาท่านพาตาผ้าขาวชอบเดินทางมาเมืองเลยเพื่อจะมาบรรพชาเป็นสามเณร  เนื่องจากในสมัยนั้นอุดรธานีและเมืองเลยมีพระอุปัชฌาย์ฝ่ายธรรมยุติอยู่เพียงองค์เดียวคือ  พระครูอดิสัยคุณาธาร ( คำ  อรโก )  วัดศรีสะอาด  ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมือง  จังหวัดเลย  ( วัดศรีสะอาดปัจจุบันคือโรงเรียนศรีสะอาด  เทศบาล  ๑ ) 

ในสมัยนั้นท่าน  พระครูอดิสัยคุณาธาร  ( คำ  อรโก )  ท่านเป็นเจ้าคณะมณฑลสงฆ์ของภาคอีสานเหนือ  มีหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์เมืองเลย - อุดรธานี  ฝ่ายธรรมยุติ

พระอาจารย์พาและผ้าขาวชอบเดินทางมาแวะพักที่  วัดบ้านนาแก  ตำบลนากลาง  อำเภอหนองบัวลำภู*  จังหวัดอุดรธานี  และบังเอิญได้มาพบท่านพระครูอดิสัยคุณาธารที่วัดบ้านนาแกแห่งนี้  เนื่องจากท่านพระครูอดิสัยคุณาธารท่านเดินทางมาจากเมืองเลยเพื่อมาตรวจราชการงานปกครองของคณะสงฆ์ในเขตอุดรธานี  พระอาจารย์พาท่านจึงกราบนิมนต์ท่านพระครูอดิสัยคุณาธารเป็นพระอุปัชฌาย์บรรพชาสามเณรให้กับผ้าขาวชอบผู้เป็นหลาน

( ปัจจุบัน  ตำบลนากลาง  เป็น  อำเภอนากลาง  อำเภอหนองบัวลำภู  เป็น  จังหวัดหนองบัวลำภู )

นายชอบ  แก้วสุวรรณ  บรรพชาเป็นสามเณรที่  วัดบ้านนาแก  ตำบลนากลาง  อำเภอหนองบัวลำภู  จังหวัดอุดรธานี  บรรพชาเมื่อ  วันพฤหัสบดี  ขึ้น  ๘ ค่ำ  เดือน    ปีวอก  ตรงกับวันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๔๖๓  โดยมีท่าน  พระครูอดิสัยคุณาธาร  ( คำ  อรโก )  เป็นพระอุปัชฌาย์  พระอาจารย์พา  อริยะวังโส  เป็นผู้ให้ศีล

หลังจาก  สามเณรชอบ  แก้วสุวรรณ  บรรพชาแล้ว  พระอาจารย์พาและสามเณรชอบพักอยู่ที่วัดบ้านนาแกหนึ่งคืน  จากนั้นพระอาจารย์พาได้พาสามเณรชอบกราบลาท่าน  พระครูอดิสัยคุณาธาร  ผู้เป็นพระอุปัชฌาย์  เพื่อเดินทางมาพักที่  วัดพิศาลอรัญญิกาวาส  อยู่ในตัวเมืองหนองบัวลำภู  พระอาจารย์พาและท่านพักอยู่ที่วัดแห่งนี้ประมาณสี่คืน 

ระหว่างที่พระอาจารย์พากับสามเณรชอบพักอยู่ที่วัดพิศาลรัญญาวาส  พระอาจารย์พาใช้ให้ท่านขุดดินเพื่อปลูกต้นไม้  พระอาจารย์พาบอกให้ท่านปลูกต้นตาลเพื่อเป็นอนุสรณ์ในการบวชของท่าน  เพราะต้นตาลเป็นต้นไม้ที่ปลูกยาก  เป็นไม้ผลธรรมชาติที่ออกลูกยาก  กว่าต้นตาลจะใหญ่โตจนถึงขั้นออกลูกให้ผลอย่างเร็วก็ประมาณสิบห้าปี  มากสุดก็ยี่สิบปีขึ้นไป

( เมื่อเดือนมีนาคมปี  ๒๕๓๕  หลวงปู่ชอบท่านเดินทางไปเยี่ยม  หลวงตามหาบัว  ญาณสัมปันโน  ที่วัดป่าบ้านตาด  ขากลับหลวงปู่ท่านพาผู้เขียนแวะเข้าไปดูต้นตาลที่วัดพิศาลรัญญาวาสแห่งนี้  หลวงปู่ท่านบอกว่าต้นตาลที่เหลืออยู่นี้ไม่ใช่ต้นเริ่มแรกที่ท่านปลูก  แต่เป็นต้นตาลที่เป็นลูกหลานของต้นแรกที่ท่านได้ปลูกเอาไว้ 

ถามพระที่อยู่ในวัดว่าต้นตาลพวกนี้มีอายุเท่าไรแล้ว  ท่านตอบว่าไม่รู้  ท่านมาอยู่วัดแห่งนี้ก็เห็นต้นตาลมันโตของมันอย่างนี้แล้ว  แต่ก่อนพระท่านว่าต้นตาลที่วัดจะมีมากกว่านี้  แต่ได้ตัดออกไปหลายต้นเนื่องจากก่อสร้างเสนาสนะ  หลวงปู่ท่านบอกว่าต้นตาลเหล่านี้สืบเนื่องมาจากต้นตาลที่ท่านปลูกไว้เมื่อสมัยที่ท่านเป็นเณร  พอพระท่านทราบว่าต้นตาลทั้งหมดนี้เป็นต้นตาลที่สืบเนื่องมาจากการปลูกของหลวงปู่  ท่านรับปากว่าจะอนุรักษ์ต้นตาลเหล่านี้ไว้ให้ลูกหลานคนรุ่นหลังได้ดู..ผู้เขียน )    

ออกจากวัดพิศาลรัญญาวาส  พระอาจารย์พาได้พาสามเณรชอบเดินทางกลับมาบ้านหนองบัวบานอีกครั้ง  เพื่อที่จะให้โยมแม่และญาติมิตรทั้งหลายได้เห็นชายผ้าเหลืองของท่าน  สามเณรชอบท่านพักอยู่ที่วัดป่าหนองบัวบานกับพระอาจารย์พาระยะหนึ่ง  จากนั้นพระอาจารย์พาได้พาท่านเดินทางไปเที่ยววิเวกและจำพรรษาที่พระพุทธบาทบัวบก  อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานีเป็นพรรษาแรกของ  สามเณรชอบ  แก้วสุวรรณ  ปี  พ.ศ.๒๔๖๓ 

พรรษาที่สอง  ปี  ๒๔๖๔  พระอาจารย์พาได้พา  สามเณรชอบ  แก้วสุวรรณ  มาจำพรรษากับ  หลวงปู่บุญ  ปัญญาวุโธ  ที่เสนาสนะป่าบ้านค้อ  อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี ( ปัจจุบันคือ  วัดป่าสาละวารี )  เป็นครั้งแรกที่ท่านได้จำพรรษาร่วมกับหลวงปู่บุญซึ่งท่านเป็นลูกศิษย์รุ่นใหญ่ของ  หลวงปู่เสาร์  กันตสีโล  และ  หลวงปู่มั่น  ภูริทัตโต

หลังจากออกพรรษาปลายปี  ๒๔๖๔  พระอาจารย์พาท่านทราบข่าวว่าองค์ท่านหลวงปู่มั่นท่านมาพักภาวนาอยู่ทางเขตสกลนคร  พระอาจารย์พาจึงชวนสามเณรชอบออกเดินทางมาหาหลวงปู่มั่นที่สกลนคร  แต่พอถึงเขตอำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนครพระอาจารย์พาทราบว่าหลวงปู่มั่นท่านเดินทางมาเที่ยววิเวกทางอำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี  พระอาจารย์พาจึงเปลี่ยนใจพาสามเณรชอบเดินทางไปที่อุบลราชธานี  เพื่อจะนำสามเณรชอบไปฝากเรียนหนังสือที่  วัดสุทัศนาราม  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี

หลังออกพรรษาเข้าปี  ๒๔๖๖  หลวงปู่มหาปิ่น  ปัญญาพโล  ท่านเดินทางจากกรุงเทพมหานครเพื่อมาดูแลโยมแม่ของท่านที่กำลังป่วย  หลวงปู่มหาปิ่นท่านจึงมาจำพรรษาอยู่ที่วัดสุทัศวนารามเพื่อสะดวกในการดูแลอุปัฏฐากโยมแม่ขององค์ท่าน  สามเณรชอบจึงได้จำพรรษาร่วมกับหลวงปู่มหาปิ่นที่วัดสุทัศวนาราม

หลังออกพรรษาปี  ๒๔๖๖  โยมแม่ของหลวงปู่มหาปิ่นได้ถึงแก่กรรมลง  สามเณรชอบท่านได้ช่วยงานฌาปนกิจศพโยมแม่ของหลวงปู่มหาปิ่นจนเสร็จ  หลังงานฌาปนกิจศพโยมแม่ของหลวงปู่มหาปิ่นผ่านไปได้ไม่นาน  หลวงปู่สิงห์  ขันตยาคโม  ท่านเดินทางมาร่วมงานของโยมแม่ท่าน  แต่ท่านมาไม่ทันงาน  หลวงปู่ชอบท่านได้พบและได้กราบองค์ท่านหลวงปู่สิงห์ครั้งแรกที่วัดสุทัศวนาราม

ต่อมาพระอาจารย์พาท่านอยากจะเดินทางไปเรียนหนังสือที่วัดบูรพาราม  ท่านเห็นว่าการที่ท่านจะไปเรียนหนังสือโดยมีหลานติดตามไปด้วยนั้นท่านจะเกิดพะวงห่วงหน้าห่วงหลังไม่สะดวกในเรื่องการเรียน  และที่สำคัญสามเณรชอบท่านมีใจฝักใฝ่ทางด้านจิตภาวนามากกว่าการเรียนหนังสือ  พระอาจารย์พาจึงฝากสามเณรชอบไว้กับองค์ท่านหลวงปู่สิงห์  เพื่อให้หลวงปู่สิงห์ท่านเป็นผู้ชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติให้กับสามเณรชอบ

สามเณรชอบท่านได้ฝึกหัดข้อวัตรปฏิบัติต่างๆจากองค์ท่านหลวงปู่สิงห์  สามเณรชอบท่านเป็นคนมีนิสัยพูดน้อยและขยันหมั่นเพียรในการทำข้อวัตรต่างๆ  หลวงปู่สิงห์ท่านจึงเมตตาสามเณรชอบเป็นอย่างยิ่ง  องค์ท่านได้มอบหมายให้สามเณรชอบเป็นผู้ดูแลบริขารของท่าน  ผู้ดูแลบริขารก็คือผู้อุปัฏฐากนั่นเอง 

หลวงปู่สิงห์ท่านเมตตาสอนสามเณรชอบเรื่องจิตภาวนา  โดยองค์ท่านจะสอนเน้นหนักในทางด้านสมถะภาวนา  เพราะสมถะภาวนานั้นเป็นรากฐานอันสำคัญของการภาวนา  หากรากฐานของสมถะไม่แน่นหนาแล้ว  การจะยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาภูมินั้นจะทำไม่ได้เลย  จริตของหลวงปู่สิงห์ตามที่หลวงปู่ชอบท่านบอก  ท่านจะออกไปในทางเรียบง่าย   ปัญญา  ใหม่คำสอนที่ แต่สามเณรชอบนั้นท่านเป็นจริตแนวโลดโผน  หลวงปู่ชอบท่านเล่าถึงเรื่องนี้ให้ฟังว่า 

“ เราเป็นคนจริตโลดโผน  จิตมักจะออกรู้ออกเห็นภายนอกอยู่เสมอ  ถ้าเป็นคนก็ต้องให้เจ็บตัวเสียก่อนปัญญาจึงจะเกิดตามมาในภายหลัง  ตอนหัดภาวนาใหม่ๆนั้นจิตมันจะส่งออกไปข้างนอกเสมอ  ห้ามมันก็ไม่ได้  เพราะนิสัยของจิตตนเองมันเป็นแบบนี้  พอมันดูอะไรจนพอใจแล้วมันถึงจะย้อนกลับเข้ามาดูภายใน ” 

“ เรื่องภาวนาเราไม่ค่อยมีความขัดข้องอะไรมากนัก  ต่างแต่เราเป็นผู้ที่มีจริตโลดโผนเท่านั้น  เรียนถามท่านอาจารย์สิงห์ถึงเรื่องนี้  ท่านก็บอกว่า  เณรนี่เจ้าเป็นคนจิตโลดโผนเน๊าะ  พวกโลดโผนแบบนี้ต้องไปอยู่กับท่านอาจารย์ใหญ่มั่น  ให้ท่านเอาไม้ตีหัวให้แตกมันถึงจะได้หายพยศลงไปบ้าง ”      

หลวงปู่ชอบท่านบวชเป็นสามเณร    ปี  ระหว่างที่ท่านเป็นสามเณรนั้น  ท่านได้พบได้และได้กราบครูบาอาจารย์สายกรรมฐานที่เป็นลูกศิษย์รุ่นใหญ่ขององค์ท่านหลวงปู่มั่นหลายองค์  อาทิเช่น  หลวงปู่สิงห์  ขันตยาคโม  หลวงปู่มหาปิ่น  ปัญญาพโล  หลวงปู่สุวรรณ  สุจิณโณ   หลวงปู่ทองรัตน์  กันตสีโล  เป็นต้น  บรรดาครูบาอาจารย์ที่ได้กล่าวนามมานี้ท่านอยู่ปฏิบัติกับหลวงปู่สิงห์มากกว่าทุกองค์  รองลงมาคือหลวงปู่มหาปิ่น

วันหนึ่งสามเณรชอบเข้าไปทำข้อวัตรสรงน้ำองค์ท่านหลวงปู่สิงห์  องค์ท่านหลวงปู่สิงห์ถามท่านว่า  เณรชอบตอนนี้อายุเท่าไรแล้ว  ท่านตอบหลวงปู่สิงห์ว่า  ข้าน้อยอายุเข้า ๒๓  ปีแล้วขอรับ  หลวงปู่สิงห์ท่านจึงอนุญาตให้สามเณรชอบญัตติเป็นพระภิกษุ  หลวงปู่สิงห์ท่านจึงเขียนลิขิต ( จดหมาย ) บอกให้พระอาจารย์พามาพบท่าน  แล้วองค์ท่านหลวงปู่สิงห์ท่านบอกพระอาจารย์พาให้พาสามเณรชอบไปญัตติเป็นพระภิกษุที่วัดสร่างโศก ( วัดศรีธรรมาราม )  อำเภอยโสธร  จังหวัดอุบลราชธานี

Normal 0 false false false EN-US X-NONE TH /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:ตารางปกติ; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; mso-bidi-font-size:14.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Cordia New"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}


สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2014-06-27 (2066 ครั้ง)

ย้อนกลับ

โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม
509 หมู่ 2 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110
หมายเลขโทรศัพท์ 042821471, 042821670, 042822025 อีเมล์ luangpoochob.mch@gmail.com
Design for Display setting:Screen resolution 1024 by 768 pixels
เชื่อมโยงบริการข่าวสารด้วย RSS / XML ได้โดยใช้ไฟล์ backend.php
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.21 วินาที