Google

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

 ข้อมูลทั่วไป
 ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์
 หลักสูตรสถานศึกษา
 ผลงานวิชาการ
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน
 ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
 แผนที่/แผนผังโรงเรียน
 โครงสร้างการบริหาร
 ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ฝ่ายบริหารวิชาการ
 ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 ฝ่ายกิจการนักเรียน

ประวัติ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
  บ่อ  แก้วสุวรรณ...
สามเณรชอบ  แก้วสุวรรณ...
พระชอบ  ฐานสโม...
เที่ยววิเวกกับหลวงปู่เสาร์...
พญานาคเชียงคาน...
เดินทางไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์องค์ท่านหลวงปู่มั่น... 
ข้อมูลวัดท่าแขก

 ภาวนาที่วัดร้างริมฝั่งแม่น้ำโขง
 พญานาคเมืองเชียงคาน
 ประวัติการสร้างวัดท่าแขก
 พระพุทธรูปสามพี่น้อง
 ประวัติความเป็นมาของพระพุทธรูปสามพี่น้อง
 เปรตลักกินของสงฆ์

กลุ่มสารการเรียนรู้
 ภาษาไทย
 ภาษาอังกฤษ
 คณิตศาสตร์
 วิทยาศาสตร์
 สังคมศึกษา
 ศิลปศึกษา
 สุขศึกษา
 การงานอาชีพฯ
ดาวน์โหลดเอกสาร

 เอกสารทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๕
       หนังสือเชิญเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๕
       เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ
       ตารางสรุปรวมการแข่งขัน
       สถานที่แข่งขันแผนผังโรงเรียน

เว็บไซต์การศึกษา
ประวัติความเป็นมา
        ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม  โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐาสโม  ก่อตั้งขึ้นโดยดำริของ พระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบ ฐานสโม ที่องค์ท่านมีความเมตตาต่อเด็กนักเรียนที่มาจากครอบครัวทางบ้านยากจน ขาดโอกาสทางด้านการศึกษา ซึ่งองค์ท่านเคยกล่าวไว้เมื่อ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2536 เนื่องในงานทำบุญฉลองอายุครบรอบ 92 ปีขององค์ท่านที่พระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบท่านได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่คัดเลือกมาจากครอบครัวทางบ้านยากจนจำนวน 200 คน ในครั้งนั้นหลวงปู่ชอบท่านได้กล่าวกับลูกศิษย์ว่า

        “ คนเราหากได้รับโอกาสทางด้านการศึกษาแล้วเขาจะมีวิชาความรู้ที่ตนร่ำเรียนมาไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ คนส่วนมากมีฐานะยากจนจึงขาดโอกาสที่จะได้เรียนหนังสือ ครอบครัวไหนยากจนก็ไม่สามารถส่งลูกตนเองให่เล่าเรียนสูงๆได้ พวกราท่านไหนหรือใครที่มีกำลังพอ หรือมีโอกาสที่จะส่งเสริมช่วยเหลือทางด้านการศึกษาให้กับคนที่เขาขาดโอกาสในเรื่องนี้  ขอให้ทุกคนพิจารณาดูในเรื่องนี้ว่าจะมีทางใดที่จะช่วยเหลือคนที่ขาดโอกาสเหล่านี้ได้”

         หลังจากหลวงปู่ชอบท่านละสังขารแล้ว  พระอธิการประสงค์ (แดง )  จันทวังโส  เจ้าอาวาสวัดท่าแขก  ต.เชียงคาน  อ.เชียงคาน  จ.เลย  ได้นำดำริของหลวงปู่ชอบในเรื่องนี้มาปรึกษากับคณะศิษย์ขององค์ท่านทั้งบรรพชิตและฆราวาส  ในที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันที่จะทำตามดำริของหลวงปู่ชอบในเรื่องนี้ให้สำเร็จวัตถุประสงค์ตามที่องค์ท่านได้ดำริไว้  โดยมี  หลวงพ่อประสิทธิ์  ปุญญมากโร  วัดป่าหมู่ใหม่  ต.แม่แตง  อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่  เป็นองค์อุปถัมถ์

          พระอธิการประสงค์  จันทวังโส  ได้ทำหนังสือขออนุญาตจากมหาเถรสมาคมเพื่อจัดตั้งโรงเรียนวิถีพุทธขึ้นมาที่  วัดท่าแขก  ต.เชียงคาน  อ.เชียงคาน  จ.เลย  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้เด็กกำพร้าและเยาวชนที่มีฐานะทางบ้านยากจนขาดโอกาสทางด้านการศึกษา  ให้ได้รับการศึกษาทางวิชาการควบคู่กับศึกษาศีลธรรมตามคำสอนของพระพุธเจ้า ทางมหาเถรสมาคมจึงได้อนุมัติให้มีการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นมาเมื่อวันที่  20  เมษายน  2547  โดยใช้ชื่อของโรงเรียนว่า  โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม  เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบ  ฐานสโม

         โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม   เป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาเอกชน (สช.)  เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่  16  พฤษภาคม  2548  โดยเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  ประถม  มัธยมต้น  มัธยมปลาย  และ  ระดับวิชาชีพ(ปวช.)  โดยทางโรงเรียนมีนโยบายมุ่งเน้นให้การศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนขาดโอกาสทางด้านการศึกษา  เป็นการศึกษาโดยให้เปล่า (ฟรีทุกอย่าง) ทางโรงเรียนเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในเรื่องการศึกษาทั้งหมดให้แก่เด็กนักเรียนที่เข้ามาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้  โดยผู้ปกครองไม่ต้องเป็นภาระในเรื่องค่าเล่าเรียนของบุตรหลานของตนเองแต่อย่างใด..


***********************************************************

สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2008-11-15 (4087 ครั้ง)

ย้อนกลับ

โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม
509 หมู่ 2 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110
หมายเลขโทรศัพท์ 042821471, 042821670, 042822025 อีเมล์ luangpoochob.mch@gmail.com
Design for Display setting:Screen resolution 1024 by 768 pixels
เชื่อมโยงบริการข่าวสารด้วย RSS / XML ได้โดยใช้ไฟล์ backend.php
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.08 วินาที