Google

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

 ข้อมูลทั่วไป
 ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์
 หลักสูตรสถานศึกษา
 ผลงานวิชาการ
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน
 ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
 แผนที่/แผนผังโรงเรียน
 โครงสร้างการบริหาร
 ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ฝ่ายบริหารวิชาการ
 ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 ฝ่ายกิจการนักเรียน

ประวัติ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
  บ่อ  แก้วสุวรรณ...
สามเณรชอบ  แก้วสุวรรณ...
พระชอบ  ฐานสโม...
เที่ยววิเวกกับหลวงปู่เสาร์...
พญานาคเชียงคาน...
เดินทางไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์องค์ท่านหลวงปู่มั่น... 
ข้อมูลวัดท่าแขก

 ภาวนาที่วัดร้างริมฝั่งแม่น้ำโขง
 พญานาคเมืองเชียงคาน
 ประวัติการสร้างวัดท่าแขก
 พระพุทธรูปสามพี่น้อง
 ประวัติความเป็นมาของพระพุทธรูปสามพี่น้อง
 เปรตลักกินของสงฆ์

กลุ่มสารการเรียนรู้
 ภาษาไทย
 ภาษาอังกฤษ
 คณิตศาสตร์
 วิทยาศาสตร์
 สังคมศึกษา
 ศิลปศึกษา
 สุขศึกษา
 การงานอาชีพฯ
ดาวน์โหลดเอกสาร

 เอกสารทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๕
       หนังสือเชิญเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๕
       เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ
       ตารางสรุปรวมการแข่งขัน
       สถานที่แข่งขันแผนผังโรงเรียน

เว็บไซต์การศึกษา
การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๔
ติดประกาศ พฤหัสบดี 23 พ.ค. 2556 โดย luangpoochob
แข่งขันวิชาการครั้งที่ 6

แบบฟอร์มใบสมัครตะกร้อ ชิงถ้วย พลเอกเปรม

เพิ่มเติม ประถมศึกษา
คิดเลขเร็ว www.luangpoochob.net/includes/FCKeditor/upload/File/2556/12-2556.pdf
ตอบปัญหา ๕ กลุมสาระ www.luangpoochob.net/includes/FCKeditor/upload/File/2556/13-2556.pdf

หมายเหตุ คัดลอกลิงค์ ไปวางได้เลย

 สามารถติดต่อสอบถามผู้รับผิดชอบโดยตรง
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
** คอมพิวเตอร์ ครูธงศักดิ์ โทร.087-2325312
** งานฝีมือ ครูวิมลศรี โทร.087-4348459
คณิตศาสตร์  ** ครูณรงค์ โทร.085-9223031
ปฐมวัย  ** ครูวรรณภา โทร.084-8846785
ภาษาต่างประเทศ  ** ครูวิมลศรี โทร.087-4348459
ภาษาไทยแต่งคำประพันธ์  การพูดสุนทรพจน์  คัดลายมือ 
** ครูอำไพร โทร.089-5723628
วอลเล่ย์บอล  ** ครูกิตติศักดิ์ โทร.085-7527053 ; 083-3328059
วิทยาศาสตร์  ** ครูเรณู โทร.0801815500
ศิลปะ  ** ครูศรชัย โทร.089-3952231
สังคมศึกษา  ** ครูอดุลย์ โทร.081-0497061
การแข่งขันกีฬาเซปักตระกร้อนักเรียน ชิงถ้วย พลเอกเปรม
** ครูสุพร โทร.081-9640032 ; 089-3760353
เพิ่มเติม ประถมศึกษา **ครูวิจิตราโทร.089-9411266
คิดเลขเร็ว
ตอบปัญหา ๕ กลุุ่มสาระ

กำหนดการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๔
วันที่  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๕๖
เวลาและสถานที่การแข่งขัน
เวลา  ๐๘.๓๐  น. เริ่มลงทะเบียน
เวลา  ๐๙.๐๐ เริ่มการแข่งขัน 

ชั้น ๒ อาคารอยู่วิทยานุสรณ์

การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
การแข่งขันกล่าวสุทรพจน์  ม.ต้น
การแข่งขันแต่งคำประพันธ์ ม.ต้นและม.ปลาย
การแข่งขันภาษาอังกฤษ Spelling bee
การแข่งขันความเป็นเลิศทางสังคม ม.ต้น
การแข่งขันความเป็นเลิศทางสังคม ม.ปลาย

ใต้ถุน อาคารอยู่วิทยานุสรณ์

เวลา  ๐๙.๐๐ เริ่มการแข่งขัน  
การแข่งขันสร้างการ์ตูน ม.ต้น (ห้องคอมพิวเตอร์อาคารอยู่วิทยานุสรณ์)
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ม.ต้น (ห้องคอมพิวเตอร์อาคารอยู่วิทยานุสรณ์)
การสร้าง Webpags  ม.ต้น (ห้องคอมพิวเตอร์อาคารอยู่วิทยานุสรณ์)
การแข่งขันวาดภาพระบายสี   ม.ต้น และม.ปลาย
การแข่งขันวาดภาพระบายสีระดับประถมศึกษา ๑-๓ / ป.๔-๖

อาคารเรียน ปวช.

การแข่งขันคณิตคิดเร็วโดยใช้โปรแกรม GPS

อาคารเรียนประถมศึกษา

การแข่งขันตอบปัญหา ๕ กลุ่มสาระ ประถม ๑-๓ / ๔-๖

------------------------------------------------------------------------------
วันที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๖

ชั้น ๒ อาคารอยู่วิทยานุสรณ์


เวลา  ๐๘.๓๐  น.   เริ่มลงทะเบียน
เวลา  ๐๙.๐๐เริ่มการแข่งขัน  
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  ม.ต้น
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์   ม.ปลาย
การแข่งขันคัดลายมือ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
การแข่งขันคัดลายมือ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖

ใต้ถุน อาคารอยู่วิทยานุสรณ์


เวลา  ๐๙.๐๐ เริ่มการแข่งขัน  
การแข่งขันตัดต่อภาพยนตร์  (ห้องคอมพิวเตอร์อาคารอยู่วิทยานุสรณ์)
ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ม.ปลาย (ห้องคอมพิวเตอร์อาคารอยู่วิทยานุสรณ์)
การแข่งขันการแกะสลัก
การแข่งขันร้อยมาลัย
การแข่งขันพานบายศรี(ประเภททีม)
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.ตนและ ม.ปลาย

(ห้องคอมประถม)


การแข่งขัน Presention/paint ป.๑-๓/ ป.๔-๖

โรงน้ำ


วาดภาพระบายสี/ปั้นดินน้ำมัน ระดับอนุบาล
การแข่งขันฉีกกระดาษตัดปะระดับอนุบาล  (ห้องอนุบาล) *******************************************
ติดประกาศ พฤหัสบดี 23 พ.ค. 2556 โดย luangpoochob
 
เข้าสู่ระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
· ข้อมูลเพิ่มเติม แข่งขันวิชาการครั้งที่ 6
· เสนอข่าวโดย luangpoochob


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด แข่งขันวิชาการครั้งที่ 6:
การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๔

คะแนนของบทความ
คะแนนเฉลี่ย: 0
จำนวนผู้ลงคะแนน: 0

โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่

ส่วนเพิ่ม

 หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

หัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้อง

แข่งขันวิชาการครั้งที่ 6

"การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๔" | สมัครสมาชิกที่นี่ | 0 ข้อคิดเห็นต่างๆ
ความคิดเห็นที่แสดงนี้เป็นของเป็นของผู้ลงประกาศ. ทางเว็บไซต์ ไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหล่านี้.

ผู้ไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์แสดงความเห็น , โปรด ลงทะเบียน

โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม
509 หมู่ 2 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110
หมายเลขโทรศัพท์ 042821471, 042821670, 042822025 อีเมล์ luangpoochob.mch@gmail.com
Design for Display setting:Screen resolution 1024 by 768 pixels
เชื่อมโยงบริการข่าวสารด้วย RSS / XML ได้โดยใช้ไฟล์ backend.php
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.07 วินาที