Google

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

 ข้อมูลทั่วไป
 ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์
 หลักสูตรสถานศึกษา
 ผลงานวิชาการ
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน
 ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
 แผนที่/แผนผังโรงเรียน
 โครงสร้างการบริหาร
 ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ฝ่ายบริหารวิชาการ
 ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 ฝ่ายกิจการนักเรียน

ประวัติ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
  บ่อ  แก้วสุวรรณ...
สามเณรชอบ  แก้วสุวรรณ...
พระชอบ  ฐานสโม...
เที่ยววิเวกกับหลวงปู่เสาร์...
พญานาคเชียงคาน...
เดินทางไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์องค์ท่านหลวงปู่มั่น... 
ข้อมูลวัดท่าแขก

 ภาวนาที่วัดร้างริมฝั่งแม่น้ำโขง
 พญานาคเมืองเชียงคาน
 ประวัติการสร้างวัดท่าแขก
 พระพุทธรูปสามพี่น้อง
 ประวัติความเป็นมาของพระพุทธรูปสามพี่น้อง
 เปรตลักกินของสงฆ์

กลุ่มสารการเรียนรู้
 ภาษาไทย
 ภาษาอังกฤษ
 คณิตศาสตร์
 วิทยาศาสตร์
 สังคมศึกษา
 ศิลปศึกษา
 สุขศึกษา
 การงานอาชีพฯ
ดาวน์โหลดเอกสาร

 เอกสารทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๕
       หนังสือเชิญเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๕
       เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ
       ตารางสรุปรวมการแข่งขัน
       สถานที่แข่งขันแผนผังโรงเรียน

เว็บไซต์การศึกษา
กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ติดประกาศ พฤหัสบดี 31 ต.ค. 2556 โดย luangpoochob
แข่งขันวิชาการครั้งที่ 6


ขอกราบเรียน-เรียนเชิญ คณาจารย์  ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง นักศึกษา
และสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน  ร่วมอนุโมทนากฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทอดถวาย ณ วัดท่าแขก  (มูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม) อ.เชียงคาน จ.เลย
วันอาทิตย์ ที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
                    ________________

             ด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดทอดถวาย  ณ  วัดท่าแขก  (มูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม)  อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย
ในระหว่างวันที่  ๙ - ๑๐ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวพุทธและเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนา
ให้วัฒนธรรมถาวรเป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป ซึ่งนอกจากเป็นการบำเพ็ญบุญในฐานะชาวพุทธที่ดีแล้ว ยังเป็นการทำนุบำรุงและรักษา
วัฒนธรรมของชาติไทย อันเป็นภารกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย
จึงขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ตลอดถึงผู้ใจบุญทั้งหลาย ได้บริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธา และ
เข้าร่วมพิธีสมโภชและทอดผ้ากฐินครั้งนี้ โดยทั่วกัน

วันเสาร์ ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖                         กำหนดการ
เวลา ๐๘.๐๐ น.          คณะญาติธรรมออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
       ๐๙.๐๐ น.          ตั้งองค์กฐิน ณ วัดท่าแขก อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
       ๑๔.๐๐ น.          จัดขบวนแห่องค์กฐินรอบตลาดถนนคนเดิน อำเภอเชียงคาน
       ๑๘.๐๐ น.          พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์  จำนวน ๙ รูป
       ๑๙.๐๐ น.          การแสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
       ๒๐.๐๐ เป็นต้นไป การแสดงมหรสพสมโภช (การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม อาทิ วงโปงลางสินไช คณะศิลปกรรม
                              หมอลำเครือข่ายศิลปินมรดกอีสาน จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น)
วันอาทิตย์ ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖                   
เวลา ๐๗.๐๐ น.          พิธีทำบุญตักบาตร
       ๑๐.๐๐ น.          ตั้งขบวนแห่องค์กฐิน บริเวณหน้าประตูทางเข้าวัดและเดินขบวนเข้าสู่ศาลาการเปรียญเวียนรอบ ๓ รอบ
                              โดยมี อธิการบดี รองอธิการบดีและผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำขบวนแห่องค์กฐิน
                              พร้อมด้วยบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
       ๑๐.๐๙ น.          ประกอบพิธีถวายผ้ากฐิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๖
- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- พิธีกรนำไหว้พระรับศีล
- ประธานพิธีนำกล่าวคำถวายผ้ากฐิน
- พระสงฆ์ประกอบกฐินกรรม
- ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา เสร็จแล้วพระสงฆ์อนุโมทนา
- ประธานสงฆ์ประพรมน้ำพุทธมนต์
๑๒.๐๐ น.           รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น.           ทัศนศีกษา ณ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
๑๗.๐๐ น.           เดินทางกลับมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ:
..................................................................
ติดประกาศ พฤหัสบดี 31 ต.ค. 2556 โดย luangpoochob
 
เข้าสู่ระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
· ข้อมูลเพิ่มเติม แข่งขันวิชาการครั้งที่ 6
· เสนอข่าวโดย luangpoochob


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด แข่งขันวิชาการครั้งที่ 6:
การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๔

คะแนนของบทความ
คะแนนเฉลี่ย: 0
จำนวนผู้ลงคะแนน: 0

โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่

ส่วนเพิ่ม

 หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

หัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้อง

แข่งขันวิชาการครั้งที่ 6

"กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น" | สมัครสมาชิกที่นี่ | 0 ข้อคิดเห็นต่างๆ
ความคิดเห็นที่แสดงนี้เป็นของเป็นของผู้ลงประกาศ. ทางเว็บไซต์ ไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหล่านี้.

ผู้ไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์แสดงความเห็น , โปรด ลงทะเบียน

โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม
509 หมู่ 2 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110
หมายเลขโทรศัพท์ 042821471, 042821670, 042822025 อีเมล์ luangpoochob.mch@gmail.com
Design for Display setting:Screen resolution 1024 by 768 pixels
เชื่อมโยงบริการข่าวสารด้วย RSS / XML ได้โดยใช้ไฟล์ backend.php
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.05 วินาที