การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๔
วัน พฤหัสบดี 23 พ.ค. 2556
หัวข้อ: แข่งขันวิชาการครั้งที่ 6


แบบฟอร์มใบสมัครตะกร้อ ชิงถ้วย พลเอกเปรม

เพิ่มเติม ประถมศึกษา
คิดเลขเร็ว www.luangpoochob.net/includes/FCKeditor/upload/File/2556/12-2556.pdf
ตอบปัญหา ๕ กลุมสาระ www.luangpoochob.net/includes/FCKeditor/upload/File/2556/13-2556.pdf

หมายเหตุ คัดลอกลิงค์ ไปวางได้เลย

 สามารถติดต่อสอบถามผู้รับผิดชอบโดยตรง
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
** คอมพิวเตอร์ ครูธงศักดิ์ โทร.087-2325312
** งานฝีมือ ครูวิมลศรี โทร.087-4348459
คณิตศาสตร์  ** ครูณรงค์ โทร.085-9223031
ปฐมวัย  ** ครูวรรณภา โทร.084-8846785
ภาษาต่างประเทศ  ** ครูวิมลศรี โทร.087-4348459
ภาษาไทยแต่งคำประพันธ์  การพูดสุนทรพจน์  คัดลายมือ 
** ครูอำไพร โทร.089-5723628
วอลเล่ย์บอล  ** ครูกิตติศักดิ์ โทร.085-7527053 ; 083-3328059
วิทยาศาสตร์  ** ครูเรณู โทร.0801815500
ศิลปะ  ** ครูศรชัย โทร.089-3952231
สังคมศึกษา  ** ครูอดุลย์ โทร.081-0497061
การแข่งขันกีฬาเซปักตระกร้อนักเรียน ชิงถ้วย พลเอกเปรม
** ครูสุพร โทร.081-9640032 ; 089-3760353
เพิ่มเติม ประถมศึกษา **ครูวิจิตราโทร.089-9411266
คิดเลขเร็ว
ตอบปัญหา ๕ กลุุ่มสาระ

กำหนดการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๔
วันที่  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๕๖
เวลาและสถานที่การแข่งขัน
เวลา  ๐๘.๓๐  น. เริ่มลงทะเบียน
เวลา  ๐๙.๐๐ เริ่มการแข่งขัน 

ชั้น ๒ อาคารอยู่วิทยานุสรณ์

การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
การแข่งขันกล่าวสุทรพจน์  ม.ต้น
การแข่งขันแต่งคำประพันธ์ ม.ต้นและม.ปลาย
การแข่งขันภาษาอังกฤษ Spelling bee
การแข่งขันความเป็นเลิศทางสังคม ม.ต้น
การแข่งขันความเป็นเลิศทางสังคม ม.ปลาย

ใต้ถุน อาคารอยู่วิทยานุสรณ์

เวลา  ๐๙.๐๐ เริ่มการแข่งขัน  
การแข่งขันสร้างการ์ตูน ม.ต้น (ห้องคอมพิวเตอร์อาคารอยู่วิทยานุสรณ์)
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ม.ต้น (ห้องคอมพิวเตอร์อาคารอยู่วิทยานุสรณ์)
การสร้าง Webpags  ม.ต้น (ห้องคอมพิวเตอร์อาคารอยู่วิทยานุสรณ์)
การแข่งขันวาดภาพระบายสี   ม.ต้น และม.ปลาย
การแข่งขันวาดภาพระบายสีระดับประถมศึกษา ๑-๓ / ป.๔-๖

อาคารเรียน ปวช.

การแข่งขันคณิตคิดเร็วโดยใช้โปรแกรม GPS

อาคารเรียนประถมศึกษา

การแข่งขันตอบปัญหา ๕ กลุ่มสาระ ประถม ๑-๓ / ๔-๖

------------------------------------------------------------------------------
วันที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๖

ชั้น ๒ อาคารอยู่วิทยานุสรณ์


เวลา  ๐๘.๓๐  น.   เริ่มลงทะเบียน
เวลา  ๐๙.๐๐เริ่มการแข่งขัน  
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  ม.ต้น
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์   ม.ปลาย
การแข่งขันคัดลายมือ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
การแข่งขันคัดลายมือ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖

ใต้ถุน อาคารอยู่วิทยานุสรณ์


เวลา  ๐๙.๐๐ เริ่มการแข่งขัน  
การแข่งขันตัดต่อภาพยนตร์  (ห้องคอมพิวเตอร์อาคารอยู่วิทยานุสรณ์)
ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ม.ปลาย (ห้องคอมพิวเตอร์อาคารอยู่วิทยานุสรณ์)
การแข่งขันการแกะสลัก
การแข่งขันร้อยมาลัย
การแข่งขันพานบายศรี(ประเภททีม)
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.ตนและ ม.ปลาย

(ห้องคอมประถม)


การแข่งขัน Presention/paint ป.๑-๓/ ป.๔-๖

โรงน้ำ


วาดภาพระบายสี/ปั้นดินน้ำมัน ระดับอนุบาล
การแข่งขันฉีกกระดาษตัดปะระดับอนุบาล  (ห้องอนุบาล) *******************************************


บทความนี้มาจาก โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม
http://www.luangpoochob.net

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://www.luangpoochob.net/modules.php?name=News&file=article&sid=15