ระเบียบการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ ๒
วัน จันทร์ 29 ก.ค. 2556
หัวข้อ: แข่งขันวิชาการครั้งที่ 6


ระเบียบแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556
ณ โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม


** กำหนดการแถลงข่าว และวัน – สถานที่แข่งขัน

           - แถลงข่าว วันที่ 9 สิงหาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ.โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม       ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย
           - แข่งขันระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 – 18.00 น. ณโรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย

** สถานที่–บุคคลที่รับสมัคร  (สมัครด้วยตนเองหรือสมัครทางไปรษณีย์ และ โหลดเอกสารการสมัครได้ในเว็บไซต์ของทางโรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม)
** โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม โทร. 042-821471 โทรสาร. 042-821470
                             - นายสุพร   เนื่องพงษ์ โทร. 089-3760353, 081-9640032
                             - นางสาวณัฐธิดา สอนพรหม     โทร. 091-7153126

หนังสือ ขอเชิญร่วมการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน (ครั้งที่ 2).doc

ระเบียบตะกร้อชิงถ้วยพระบรมราชินี.docx

แบบฟอร์มใบสมัครตะกร้อชิงถ้วย พระราชทานฯ.doc

เพิ่มเติม ๙/๐๘/๒๕๕๖

** รายชื่อทีมเซปักตะกร้อเข้าร่วมแข่งขัน  ชิงถ้วยพระราชทาน

** โปรแกรมการแข่งขันเซปักตะกร้อ
หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

บทความนี้มาจาก โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม
http://www.luangpoochob.net

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://www.luangpoochob.net/modules.php?name=News&file=article&sid=16