ประกาศผลการประกวดดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ระดับมัธยมศึกษา ชิงแชมป์ภาคอีสาน ครั้งที่ ๖
วัน พฤหัสบดี 23 ม.ค. 2557
หัวข้อ: แข่งขันวิชาการครั้งที่ 6...............................................................................

ผลการแข่งขันเดี่ยวเครื่องดนตรีพื้นเมือง

เดี่ยวพิณ

รางวัลชนะเลิศ 
เด็กชายเจตน์ อินทร์อร่าม โรงเรียนอำนาจเจริญ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
นายอนุรักษ์ สุขสีกี โรงเรียนอนุกูลนารี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
นายสุธาดล สุโคตร โรงเรียนหนองเรือวิทยา

เดี่ยวโหวด
รางวัลชนะเลิศ 
นายชัยวัฒน์ จันทร์ที โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
เด็กชายธนศักดิ์ มาตอำพร โรงเรียนอนุกูลนารี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
นายวงศธร พุทธาศรี โรงเรียนชุมแพศึกษา 

เดี่ยวแคน
รางวัลชนะเลิศ 
นายชาญยุทธ เชื้อบุญมี โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
นายอรรถพล มีขาว โรงเรียนชุมแพศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
นายธีระวัฒน์ วงษ์กิ่ง โรงเรียนชมชนบ้านท่าสะอาด

เดี่ยวโปงลาง
รางวัลชนะเลิศ 
เด็กชายไชยวัฒน์ คำแหล้ โรงเรียนชุมแพศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
นายภานุเดช กัณหาแก้ว โรงเรียนอนุกูลนารี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
นายชัชวาล ทิพฤตรี โรงเรียนหนองเรือวิทยา
............................................
บทความนี้มาจาก โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม
http://www.luangpoochob.net

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://www.luangpoochob.net/modules.php?name=News&file=article&sid=20